Telefon

Slutt på telefontimer hos fastlegen din

Fom. 1. mai vil det ikke lenger være mulighet for telefontime med fastlegen.

Vi ber derfor våre pasienter bestille time eller bruke Eportal (besoklegen.no) for kommunikasjon med sin fastlege.

Dette gjelder for Andslimoen legetjeneste.

dinutvei.no.jpg

Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Pårørendealliansen.jpg

Nasjonal Pårørendeundersøkelsen 2017

Også i år vil vi i Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

julelys

Åpningstider i romjula

Kommunehuset, Målselv helsesenter og Øverbygd legekontor:

27. – 29.12.17:  kl. 1000 – 1400

Postkasse Erik Jonsahaugen_cropped_288x295

Tilskudd til friluftsformål

Troms fylkeskommune har nå lyst ut en rekke tilskuddsmidler. Det nå er tid for at lag/foreninger kan søke midler for tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Det er også mulig å søke støtte til friluftslivsaktivitet dersom noen f.eks skal ha et arrangement, fellestur, ønsker utstyr e.l

Sprøyte

Kommuneoverlege Oddmund Eriksen informerer om influensavaksinering.

Det blir influensavaksinering på Holt helsehus fredag 13.oktober fra kl 10-14 og på Målselv helsestasjon(Andslimoen) torsdag 19. og fredag 20.oktober fra kl 10-15.

TT-kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede TT-kort

Transprottjenesteordningen (TT-kort) er ikke en lovfestet rett personer har, men en tilskuddsordning som fylkesmannen skal forvalte til personer som på grunn av varig forflytningshemminger, ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud.

Målselv helsesenter[1]

Informasjon fra legetjenesten

Andslimoen legetjeneste har redusert drift fredag 23. juni pga fagtur.

Øverbygd legetjeneste er stengt, men det er lege tilstede ved akutte hendelser.

Helsestasjon

Informasjon fra helsestasjonen

Helsestasjonen er stengt fredag 09.06.17. Ved akutte henvendelser må det tas kontakt med legekontoret på tlf 77 83 25 00.

 

Web levert av CustomPublish AS