Sprøyte

Kommuneoverlege Oddmund Eriksen informerer om influensavaksinering.

Det blir influensavaksinering på Holt helsehus fredag 13.oktober fra kl 10-14 og på Målselv helsestasjon(Andslimoen) torsdag 19. og fredag 20.oktober fra kl 10-15.

TT-kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede TT-kort

Transprottjenesteordningen (TT-kort) er ikke en lovfestet rett personer har, men en tilskuddsordning som fylkesmannen skal forvalte til personer som på grunn av varig forflytningshemminger, ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud.

Målselv helsesenter[1]

Informasjon fra legetjenesten

Andslimoen legetjeneste har redusert drift fredag 23. juni pga fagtur.

Øverbygd legetjeneste er stengt, men det er lege tilstede ved akutte hendelser.

Helsestasjon

Informasjon fra helsestasjonen

Helsestasjonen er stengt fredag 09.06.17. Ved akutte henvendelser må det tas kontakt med legekontoret på tlf 77 83 25 00.

 

Jobbmesse.jpg

Jobbmesse

På Bardufoss ungdomsskole, Rustahøgda, Onsdag 15. februar kl. 12:00 - 15:00.  

KID

Kurs i mestring av depresjon, KID kurs

Vil du ha mer glede i livet ditt? Skaff deg innsikt i tankene som hindrer deg i å få det bedre!

Sprøyte

HPV Vaksinering

Hvis det er noen som ønsker å vaksinere seg er det bare å ringe legekontoret tlf. 77 83 25 00.

Frikort for helsetjenester.jpg

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.

Hvor lite skal du finne deg i ?

Politikampanje: Hvor lite skal du finne deg i?

Mange grove kriminelle handlinger foregår i det skjulte og blir aldri kjent for politiet. Kampanjen Hvor lite skal du finne deg i?, som politiet relanserer denne uken, handler om å forebygge vold i nære relasjoner. Det er viktig å senke terskelen for å be om hjelp eller varsle politi og hjelpeapparat.

Web levert av CustomPublish AS