Helsestasjon

Informasjon fra helsestasjonen

Helsestasjonen er stengt fredag 21.04.17. Ved akutte henvendelser må det tas kontakt med legekontoret på tlf 77 83 25 00.

 

TT-kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede TT-kort

Transprottjenesteordningen (TT-kort) er ikke en lovfestet rett personer har, men en tilskuddsordning som fylkesmannen skal forvalte til personer som på grunn av varig forflytningshemminger, ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud.

Jobbmesse.jpg

Jobbmesse

På Bardufoss ungdomsskole, Rustahøgda, Onsdag 15. februar kl. 12:00 - 15:00.  

KID

Kurs i mestring av depresjon, KID kurs

Vil du ha mer glede i livet ditt? Skaff deg innsikt i tankene som hindrer deg i å få det bedre!

Sprøyte

HPV Vaksinering

Hvis det er noen som ønsker å vaksinere seg er det bare å ringe legekontoret tlf. 77 83 25 00.

Frikort for helsetjenester.jpg

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.

Hvor lite skal du finne deg i ?

Politikampanje: Hvor lite skal du finne deg i?

Mange grove kriminelle handlinger foregår i det skjulte og blir aldri kjent for politiet. Kampanjen Hvor lite skal du finne deg i?, som politiet relanserer denne uken, handler om å forebygge vold i nære relasjoner. Det er viktig å senke terskelen for å be om hjelp eller varsle politi og hjelpeapparat.

Joggesko

Behov for støttekontakter innenfor rus- og psykisk helsetjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste er en tjeneste som består av dagsenter, utetjeneste og en døgnbemannet bolig. I tillegg til at utetjenesten gir tilbud om støttesamtaler, vil det også være behov for støttekontakter som bistår med praktisk bistand i hjemmet og bidra til at den enkelte kan komme ut av isolasjon og delta sosialt som f.eks handle, gå på kafe, kino, delta i fritidsaktiviteter og så videre.

HPV Vaksine.jpg

Info om HPV vaksinering av kvinner født etter 1991

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Web levert av CustomPublish AS