TT-kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede TT-kort

Transprottjenesteordningen (TT-kort) er ikke en lovfestet rett personer har, men en tilskuddsordning som fylkesmannen skal forvalte til personer som på grunn av varig forflytningshemminger, ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud.

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen i Målselv

Kurs for pårørende til personer med demens Høsten 2016

Målselvprofil

Bo- og oppfølgingsenheten har behov for nye tilsynsførere

Målselv kommune ved Bo- og oppfølgingsenheten kjøper i dag helse- og omsorgstjenester hos flere private tiltak. I den forbindelse har vi behov for tilsynsførere som kan føre tilsyn med de private tiltakene i forhold til gjeldende regelverk.

Møteplassen

Møteplassen for mennesker og pårørende som lever med kreft

Sted: Møterommet på Veksthuset på Setermoen
Møterom: nr 133 i 1 etasje kl 1100–1330
Dato for møteplassen: 05/4, 10/5, 21/6

Vil du være ”Målselvvenn”?

Vil du være "Målselvvenn"?

Du kan hjelpe flyktninger til å bli kjent i Målselv, bygge nettverk, og få gode opplevelser sammen med andre målselvinger

 

Dinutvei.no

– en veiviser ved vold og overgrep.

Vern for eldre

Vold mot eldre

Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Overgrepene kan ha mange former, men som regel er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter.

Fosterhjemskampanje

Har du rom for en til?

Ulike barn og unge trenger ulike fosterhjem. Gode fosterforeldre finnes over alt – i store familier, små familier, i flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem med alminnelig hverdag og trygghet.

Web levert av CustomPublish AS