Målselvtunet sykehjem

Behov for vikarer ved Målselvtunet sykehjem

Målselvtunet sykehjem har behov for vikarer.

Gode hender

Tildeling av kompetansemidler gjennom «Kompetanseløftet» - 2018

Fylkesmannen tildeler årlig midler til kompetanseheving til ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse -  og omsorgstjenesten i Målselv kommune.

Navneforslag ønskes

Navneforslag ønskes!

Andslimoen og Øvre Moen Miljøarbeidertjeneste slås sammen til èn tjeneste når nytt bygg («Bolig med tjenestetilknytning») står ferdig på Øverli høst/vinter 2019. I den forbindelse ønskes forslag til nytt navn på boligen som skal romme tilsammen 18 leiligheter til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Parkeringskort for forflytningshemmede

Informasjon ang parkeringskort for forflytningshemmede

Ihht Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede er det opprettet et sentralt register over alle registrerte brukere av parkeringskort. 

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen i Målselv

Kurs for pårørende til personer med demens 15. februar - 15. mars 2018.

FFO

FFO Målselv inviterer til åpent temamøte

Tid:    Onsdag 15. november 2017
Sted:  Møtelokale LHL på Andselv
FFO Målselv arrangerer åpent temamøte onsdag 15. november med oppstart klokken 18:00 i møtelokalene til LHL på Andselv.
 

NAV-info

Informasjon fra NAV

Fra 01.07.17 endrer NAV åpningstidene.

Mandag -  onsdag - fredag: kl. 10:00 - 13:00
Tirsdag - torsdag: Stengt for drop in - kun åpent for avtalte samtaler
Alle dager: Åpent 09:00  15:00 for avtalte samtaler

TT-kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede TT-kort

Transprottjenesteordningen (TT-kort) er ikke en lovfestet rett personer har, men en tilskuddsordning som fylkesmannen skal forvalte til personer som på grunn av varig forflytningshemminger, ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud.

Målselv tunet

Kunngjøring - Målselv kommune - Nye forskrifter for tildeling av langtidsopphold på sykehjem

Det kunngjøres herved i hht Forvaltningslovens § 37 at Målselv kommune har lagt følgende forslag til forskrift ut til offentlig høring:

«Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Målselv kommune.»

Målselvprofil

Bo- og oppfølgingsenheten har behov for nye tilsynsførere

Målselv kommune ved Bo- og oppfølgingsenheten kjøper i dag helse- og omsorgstjenester hos flere private tiltak. I den forbindelse har vi behov for tilsynsførere som kan føre tilsyn med de private tiltakene i forhold til gjeldende regelverk.

Web levert av CustomPublish AS