Åpning av ny romfløy på Bardufosstun

Offisiell åpning av ny fløy på Bardufosstun

Ordfører Nils Ole Foshaug overrakte blomster til styreleder Jan Hugo Sørensen i Bardufosstun AS,  i forbindelse med offisiell åpning av ny romfløy på «tunet».

Ordføreren fremholdt viktigheten av «Tunet» som sted for ungdom som vil utvikle egne ferdigheter innen idretten, og de mulighetene som ligger i å være sammen med andre med felles interesser på et sted som Bardufosstun.

Mange vil  få glede av den nye romkapasiteten som nå er fullført og åpnet for publikum.

Plan- og næringsutvalget på befaring

Plan- og næringsutvalget på befaring 2. oktober

Plan- og næringsutvalget var på befaring ved flere steinbrudd i Målselv, og møtte bl.a. daglig leder Roger Hansen ved Veidekke AS i Buktamoen steinbrudd og Frank Eriksen i Målselv Maskin & Transport i steinbruddet på Sandbakken.

Utvalget fikk orientering om planlagt drift for årene fremover, sikringstiltak og reguleringsplanarbeidet.

Brent traktor

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

Søppelboks

Søppeltømming forbudt på annen manns eiendom!

Målselv kommune har mottatt bekymringsmelding om at det er observert tømming av diverse hageavfall på kommuneeiendom – Øverli (Rakettveien).

Elva

Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018

Troms fylkeskommune har bevilget inntil 500.000 kr til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms. Kommuner, organisasjoner og foreninger kan søke tilskudd under støtteordningen Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen Regionalforvaltning.no.

Avtale med Montar

Bardufoss sentrum skal blomstre.

Målselv kommune fornyer avtale med Montar om oppsett av blomsterkasser i sentrum, og inngår nå en 3-års avtale om vanning og blomstervedlikehold.

Juletrekurs

Juletrekurs

Praktisk dyrking av juletre

Strandryddeaksjon 2018 - forside

Bli med på strandrydding

Målselv kommune er med på ryddeaksjon i Midt-Troms.

Snøscooter i kjøring

Stenging av isfiskeløype - Høgskaret

Målselv kommune har i samråd med SNO og løypemannskapet besluttet å stenge isfiskeløypen Høgskardhus – Høgskardet – Sandelva.

Årsak: Snømangel.

Merking vil bli tatt ned så snart som mulig.

Styringsgruppa i byregionprogrammet er klar for det andre felles kommunestyremøte i Midt-Troms. Geir Inge Sivertsen (leder), Ordfører Lenvik (H), Marit Alvig Espenes, Ordfører Dyrøy (Ap) og Nils Foshaug, Ordfører Målselv (Ap)

Byregionprogrammet Midt-Troms

Målet for Byregionprogrammet er å bygge tillit mellom kommuner og aktører i Midt-Troms. Ved å øke kunnskapen og samspillet mellom by og omland, skal en styrke den  regionale vekstkraften.

Web levert av CustomPublish AS