gammel skogsvei.

Ny nettside til hjelp for deg som er ny bonde eller skogbruker

Skal du starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til. Derfor har landbruksdirektoratet laget en nettside nettopp for deg.

Nibiopop

Jorda i Målselv

På slutten av 1700-tallet startet oppdyrkingen av landbruksjord i Målselv. De driftigste og mest kunnskapsrike nybyggerne undersøkte jordsmonnet før de fant fram til sitt Sellanrå. De visste at all plantedyrking tar utgangspunkt i jorda som plantene vokser i. Kunnskap om jorda er like viktig for å lykkes i dagens jordbruk. Jordkartlegginga som er utført i Målselv danner et kunnskapsgrunnlag for framtidas matproduksjon i dalføret.

Miljømila

Miljøprisen 2017

Fylkesmannen i Troms vil gjerne ha innspill til gode kandidater for miljøprisen 2017. Dette kan være enkeltpersoner, organisasjoner, kommuner eller andre som har gjort en ekstra innsats for miljøet.

Stikkord: formidling, synliggjøre konsekvenser, sette i større sammenheng, vise til konkret arbeid, hva som kan gjøres lokalt.

Send ditt forslag til fmtrpoa@fylkesmannen.no innen mandag 30. januar 2017.

Miljøprisen blir delt ut under middagen på Miljømila 2017.

Illustrasjon landbruk

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2017

Søknadsfristen for denne søkeromgangen er 20.01.2017. Det er felles søknadsskjema for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (2016), som du finner her på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside om ordningen. Leverer du søknaden etter den 20. blir tilskuddet redusert med kr. 1.000,- for hver dag etter fristen.

Flombilde Kirkesdalen

Ny ordning for naturskadeerstatning innføres 1.1.2017

Statlig naturskadeerstatning endres fra årsskiftet, og de som rammes av naturskade får nå en raskere vei til vedtak i sin sak.  Landbruksdirektoratet informerer her om innholdet i endringen.

Kunnskapsprøven

Nettbaserte seminar i forbindelse med etablerer- og kunnskapsprøven

VINN har det siste året tilbudt nettbaserte kurs for de som skal ta Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven i Alkoholloven.

Bilde av nypløyd jorde og grønnt jorde

Landbrukslegatet deler ut 350 000 kroner

Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvalter, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016.

Web levert av CustomPublish AS