Bufdir

Utlysning av midler - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Søknadsfrist 10. desember 2018

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.

Prosjektrapport

Prosjektrapport ny barnehage i Bardufossomtådet

Prosjektet om ny barnehage i bardufossområdet er avslutta. Prosjektleder la fram rapporten for styringsgruppa på onsdag 7. november. Prosjektansvarlig har vært BMC-Management Consulting

Holder hverandres hender

Leksehjelp/støttekontakt

«Barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med seniorer, ungdommer ev andre som kunne tenke seg å være leksehjelp, støttekontakt eller lignende for barn og unge som trenger hjelp med lekser, eller noen å dra på/gjøre aktiviteter sammen med på fritida.

Interessert? Ta kontakt med barneverntjenesten v/Marit på tlf. 950 37 429 eller send en epost til maritvorhaug.gitlevaag@malselv.kommune.no»

Istindportalen

Folkemøte om ny barnehage i Bardufoss-området

Målselv kommune har pågående et prosjekt som utreder ny barnehage/barnehager i Bardufoss-området.

I den forbindelsen arrangeres et folkemøte i Istindportalen/Blackboxen tirsdag 16. oktober kl 1800.

Her vil representant for kommunen og prosjektleder orientere om hva som utredes, hva en tenker, tomtevalg osv.

Folkemøtet er både for å orientere og og få innspill til prosessen.

Vel møtt til alle interesserte.

Ferie for alle.jpg

Ferie for alle - Haraldvollen 2018

Ferie for alle på Haraldvollen - et ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi.

Troms Røde Kors arrangerer hvert år ferie for barn og barnefamilier som ikke har mulighet for selv å reise på ferie, og de har følgende ferietilbud når det gjelder familieopphold - Familier med minimum ett barn 6-13 år.

 

 

Barn i dekk

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015.

 

Ungdomsmiljøet på Rustahøgda - Bilde

Prosjekt Framtidas Rustahøgda

Prosjektet Framtidas Rustahøgda, relatert til ungdomsmiljøet på Rustahøgda er nå avsluttet,  her finner du prosjektrapporten etter undersøkelsesarbeidet som er gjort

Andslimoen barnehage

Andslimoen barnehage søker vikarer

Andslimoen barnehage har behov for vikarer. Interesserte kan kontakte Ingunn Nilsen på telefon 92272977.

Gårdsbesøk

Gårdsbesøk for barnehager og skoleklasser:

Det går mot vår og vi er klare for og ta imot barnehager, skoleklasser og andre grupper for gårdsbesøk på dagtid og i helger.

Skoleelever

Søknad til barnehage og SFO 2018/2019

Det er felles opptak for kommunale og private barnehager i kommunen.

Opptaket gjelder fra august 2018, med mulighet for tidligere oppstart ved særskilt avtale.

Web levert av CustomPublish AS