hus med penger på tak

Eiendomsskatt for 2017

Henvendelser vedr. eiensomsskatteopplysninger for 2017.

Veiviser Bolig for velferd

Nå lanseres Veiviser Bolig for velferd

Veiviseren.no er en digital verktøykasse for det boligsosiale området.

Bolig

Utleieboliger med Tilvisningsavtale mellom Målselv kommune og utbygger

Utleieboliger søkes sentralt i Målselv kommune for tilvisningsavtale med Målselv kommune og fin

Målselv kommune ønsker å inngå en tilvisningsavtale med en eller flere boligutbyggere. Avtalen gir Målselv kommune rett til å tilvise boligsøkere for leie av boligene som er omfattet av avtalen. Boligutbygger inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Ved nybygging og ombyggingsprosjekter kan det søkes om grunnlån i Husbanken. For nærmere informasjon om grunnlån, se www.husbanken.no. Boligene skal ha en kvalitet/standard som fremgår av Husbankens bestemmelser/krav.

Målselv kommune ønsker å tilby boliger beliggende i områdene Heggelia, Andselv, Andslimoen og Olsborg. Boliger med tilvisningsavtaler skal maksimalt utgjøre 40% av boligprosjektets totale antall leiligheter.

I valg mellom prosjekter vil en legge vekt på husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet og plan for forvaltning og bomiljø. Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Beliggenhet og planer for utvikling av tomten må vises på situasjonsplan.

Det er behov for flere typer boenheter, alt fra et til tre/fire soverom.

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Målselv kommune, Byggforvaltning, Kommunehuset, 9321 MOEN innen 1. Juli 2016, kl1400. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til Byggforvaltning v/ enhetsleder, tlf. 40 46 91 37 / e-post: knut.h.bendiksen@malselv.kommune.no                       

Steinar.jensen@malselv.kommune.no, tlf. 95 27 38 95.

Informasjon om tomter fås ved henvendelse til e-post; Kjell.Anfeltmo@malselv.kommune.no.

ansiering gjennom Husbanken.

Hus med julepynt[2]

Ledige boligtomter i Målselv

Er du interessert i å kjøpe boligtomt i Målselv? Visste du at det er ledige tomter rundt omkring i kommunen?

Brannvernuka

Brannvernuka åpen dag på Øverbygd brannstasjon

Øverbygd brannstasjon holder åpen dag lørdag 19. september  fra kl. 10-15. Det vil bli vafler og kaffe. Litt pølser og saft til de minste.

Ta med venner og kjente, å kom å se hvordan vi har det.

Nye vedtatte vegnavn

Avklaring vedr. veg-/veinavn i Målselv kommune

Denne saken ligger til klagebehandling hos Klagenemnda for stedsnavnsaker. De har ikke fastsatt noen møtedato. Foreløpig har de fått inn 7 saker til behandling, og vi vet ikke hvor mange saker de må ha for at de kaller inn til møte.

Så snart saken er ferdig der, starter vi utsending til alle berørte adressater med vedtatt veg-/vei navn.

 

stengt skilt

Stenging av Alapmovegen

I dag 02.07.2015 vil Alapmovegen være stengt for gjennomgående trafikk. Det pågår stikkrenneskifting ved Tillermo og ved Malerud. Arbeidets varighet vil være ut dagen. For nærmere opplysninger kontakt entreprenør på tlf. 93451706.

Avfallskontainer

Avfallsordningen for hytte- og fritidsboliger i Målselv

Tidligere annonserte Hyttesekk-løsning blir nå innført for abonnenter med renovasjonsgebyr for hytte- og fritidsbolig.

Brosjyre Senja avfall

Ny Sorteringsordning for husholdningsavfall fra 01.01.2015

I forbindelse med omleggingen av innsamlingsordningene for avfall har Senja Avfall laget en brosjyre til abonnentene.

Denne vil bli sendt ut til alle husstandene sammen med tømmekalender for 2015.

Sjekk kompetansen til håndverkeren

Kompetansesjekk.no

Er håndverkeren den han gir seg ut for ?  Sjekk kompetansen på kompetansesjekk.no.

Web levert av CustomPublish AS