Avfallskontainer

Revidert forskrift for renovasjon i Målselv

Plan- og næringsutvalget vedtok i møte 16. april 2018 å starte opp arbeidet med revisjon av kommunens forskrift for renovasjon, jamfør Forurensingslovens § 30.

Vannglass

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på https://www.mattilsynet.no/.

vanndråpe

VANNLEKKASJE I MÅLSELV KOMMUNE

Oppdatert 27.4 kl 15.00

 

Vannlekkasjen er nå reparert og alle husstander har fått vannet tilbake. Abonnentene kan oppleve litt luft i rørene i starten. Det går over når vannet får renne litt.

 

 

Kum

Folkemøte Kommunedelplan Avløp 2018-2030

Målselv kommune inviterer til folkemøte i forbindelse med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp 2018-2030.

Tirsdag 17.4. kl. 18.00 på Bjørkeng skole

Torsdag 19.4. kl. 18.00 på Kommunehuset

Bredbånd

Høring om bredbåndsutbygging

Målselv kommune ønsker å realisere høyhastighetsbredbånd i hele kommunen.
Derfor skal vi nå søke om statlig tilskudd til bredbåndsutbygging. 

Konstruktive innspill fra innbyggere, organisasjoner og bedrifter bidrar til å utarbeide en sterk søknad!

hus med penger på tak

Eiendomsskatt for 2017

Henvendelser vedr. eiensomsskatteopplysninger for 2017.

Veiviser Bolig for velferd

Nå lanseres Veiviser Bolig for velferd

Veiviseren.no er en digital verktøykasse for det boligsosiale området.

Bolig

Utleieboliger med Tilvisningsavtale mellom Målselv kommune og utbygger

Utleieboliger søkes sentralt i Målselv kommune for tilvisningsavtale med Målselv kommune og fin

Målselv kommune ønsker å inngå en tilvisningsavtale med en eller flere boligutbyggere. Avtalen gir Målselv kommune rett til å tilvise boligsøkere for leie av boligene som er omfattet av avtalen. Boligutbygger inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Ved nybygging og ombyggingsprosjekter kan det søkes om grunnlån i Husbanken. For nærmere informasjon om grunnlån, se www.husbanken.no. Boligene skal ha en kvalitet/standard som fremgår av Husbankens bestemmelser/krav.

Målselv kommune ønsker å tilby boliger beliggende i områdene Heggelia, Andselv, Andslimoen og Olsborg. Boliger med tilvisningsavtaler skal maksimalt utgjøre 40% av boligprosjektets totale antall leiligheter.

I valg mellom prosjekter vil en legge vekt på husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet og plan for forvaltning og bomiljø. Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Beliggenhet og planer for utvikling av tomten må vises på situasjonsplan.

Det er behov for flere typer boenheter, alt fra et til tre/fire soverom.

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Målselv kommune, Byggforvaltning, Kommunehuset, 9321 MOEN innen 1. Juli 2016, kl1400. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til Byggforvaltning v/ enhetsleder, tlf. 40 46 91 37 / e-post: knut.h.bendiksen@malselv.kommune.no                       

Steinar.jensen@malselv.kommune.no, tlf. 95 27 38 95.

Informasjon om tomter fås ved henvendelse til e-post; Kjell.Anfeltmo@malselv.kommune.no.

ansiering gjennom Husbanken.

Hus med julepynt[2]

Ledige boligtomter i Målselv

Er du interessert i å kjøpe boligtomt i Målselv? Visste du at det er ledige tomter rundt omkring i kommunen?

Brannvernuka

Brannvernuka åpen dag på Øverbygd brannstasjon

Øverbygd brannstasjon holder åpen dag lørdag 19. september  fra kl. 10-15. Det vil bli vafler og kaffe. Litt pølser og saft til de minste.

Ta med venner og kjente, å kom å se hvordan vi har det.

Web levert av CustomPublish AS