Septik

Tømming av private septiktanker 2018

Tømming av private septiktanker tilknyttet boliger, fritidsboliger og hytter, som er registret hos oss for tømming, starter i uke 28-2018.

Fossmoen slamdeponi

Utlevering av jordforbedringsmiddel med avløpsslam

Jordforbedringsmiddel med avløpsslam kan hentes ved Fossmoen slambehandlingsanlegg tirsdager og torsdager mellom klokken 09.00-14.00. Tilbudet gjelder fra 19.06.2018 og frem til det blir tomt.

Logo Trafikksikker kommune

Målselv blir den første kommunen i Troms som får status som Trafikksikker kommune!

I følge Trygg Trafikk er Målselv kommune klar for godkjenning som den første kommunen i Troms, basert på den dokumentasjonen som er sendt inn. Den 30. august vil det bli avholdt godkjenningsmøte.

Avfallskontainer

Revidert forskrift for renovasjon i Målselv

Plan- og næringsutvalget vedtok i møte 16. april 2018 å starte opp arbeidet med revisjon av kommunens forskrift for renovasjon, jamfør Forurensingslovens § 30.

Vannglass

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på https://www.mattilsynet.no/.

vanndråpe

VANNLEKKASJE I MÅLSELV KOMMUNE

Oppdatert 27.4 kl 15.00

 

Vannlekkasjen er nå reparert og alle husstander har fått vannet tilbake. Abonnentene kan oppleve litt luft i rørene i starten. Det går over når vannet får renne litt.

 

 

Kum

Folkemøte Kommunedelplan Avløp 2018-2030

Målselv kommune inviterer til folkemøte i forbindelse med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp 2018-2030.

Tirsdag 17.4. kl. 18.00 på Bjørkeng skole

Torsdag 19.4. kl. 18.00 på Kommunehuset

Bredbånd

Høring om bredbåndsutbygging

Målselv kommune ønsker å realisere høyhastighetsbredbånd i hele kommunen.
Derfor skal vi nå søke om statlig tilskudd til bredbåndsutbygging. 

Konstruktive innspill fra innbyggere, organisasjoner og bedrifter bidrar til å utarbeide en sterk søknad!

hus med penger på tak

Eiendomsskatt for 2017

Henvendelser vedr. eiensomsskatteopplysninger for 2017.

Web levert av CustomPublish AS