Offentliggjøring av søkerens navn på søkerliste.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søker som ber om å få bli untatt offentlighet, gis beskjed dersom det ikke blir tatt til følge. Vedkommende kan da trekke sin søknad eller samtykke i offentliggjøringen.

Målselv helsesenter / legevakt

St.nr. 74/17 Legehjemmel v/Andslimoen legetjeneste

Ledig legehjemmmel v/Andslimoen legetjeneste.  1 års vikariat m/mulighet til fast

Øverbygd Eldresenter[1]

St.nr. 75/17 Kokk v/PRO Øvre

Vi har ledig stilling som kokk

Målselv Kommunehus

St.nr. 76/17 Vaktmester

Vi har ledig stilling som vaktmester v/Byggforvaltningen

Web levert av CustomPublish AS