Offentliggjøring av søkerens navn på søkerliste.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søker som ber om å få bli untatt offentlighet, gis beskjed dersom det ikke blir tatt til følge. Vedkommende kan da trekke sin søknad eller samtykke i offentliggjøringen.

Holt helsesenter

St.nr. 27/17 Legehjemmel

Vi får ledig en legehjemmel i fastlegeordningen v/Øverbygd legetjeneste

Bjørkeng oppvekstsenter

St.nr. 32/17 Pedagogiske leder/barnehagelærere Bjørkeng oppvekstsenter/Mellembygd kultur og oppvekstsenter

Verdens fineste stilling ledig!
Vi trenger  barnehagelærere v/barnehagene ved Bjørkeng oppvekstsenter og Mellembygd kultur- og oppvekstsenter

Bjørkeng oppvekstsenter_720x480[1]

St.nr. 33/17 Barne- og ungd.arbeidere/assistenter Bjørkeng oppvekstsenter/Mellembygd kultur og oppvekstsenter

Vi trenger / barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter v/barnehagene ved Bjørkeng oppvekstsenter og Mellembygd kultur- og oppvekstsenter
Barnehage

St.nr. 34/17 Pedagogiske leder/barnehagelærere Bardufoss, Olsborg og Karlstad

Verdens fineste stilling ledig!
Vi trenger pedagogiske ledere/ barnehagelærere v/barnehagene Noraførr/Heggelia, Andslimoen, Olsborg og Karlstad

Andslimoen barnehage

St.nr. 35/17 Barne og ungdomsarb./assistenter Bardufoss, Olsborg og Karlstad

Vi trenger assistenter/ barne- og ungdomsarbeidere v/barnehagene
Noraførr/Heggelia, Andslimoen, Olsborg og Karlstad

Målselv helsesenter / legevakt

St.nr. 36/17 Fysioterapeut

Vi får ledig et vikariat som fysioterapeut fom snarest og tom 30.06.18.

Web levert av CustomPublish AS