Offentliggjøring av søkerens navn på søkerliste.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søker som ber om å få bli untatt offentlighet, gis beskjed dersom det ikke blir tatt til følge. Vedkommende kan da trekke sin søknad eller samtykke i offentliggjøringen.

Fagerlidal skole

St.nr 01/18 Miljøterapeut v/ Fagerlidal skole

Vi har ledig stilling som miljøterapeut

Målselv helsesenter[1]

St.nr. 02/18 Saksbehandler v/Familieenheten

Vi har ledig ny stilling for saksbehandler med relevant helse-/sosialfaglig universitets-/høyskoleutdanning og søker etter en dyktig medarbeider

Web levert av CustomPublish AS