Offentliggjøring av søkerens navn på søkerliste.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søker som ber om å få bli untatt offentlighet, gis beskjed dersom det ikke blir tatt til følge. Vedkommende kan da trekke sin søknad eller samtykke i offentliggjøringen.

istindportalen

St.nr. 58/17 Lærere v/ Kulturskolen

Vi har flere spennende ledige lærerstillinger!

Sameskolen

St.nr. 60 /17 Kjøkkenleder v/ Sameskolen i Troms

Vi har ledig stilling stilling som kjøkkenleder

olsborg skole

St.nr. 61/17 Lærer v/Olsborg skole

Vi søker etter lærer for skoleåret 17/18

Målselv helsesenter / legevakt

St.nr. 62/17 Helsesekretær

Vi har ledig 20 % st.som helsesekretær v/Andslimoen legetjeneste

Barnehage

St.nr. 63/17 Enhetsleder Olsborg barnehage

Målselv kommune (ca. 6600 innbyggere) ligger sentralt i Troms fylke, med gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv er skolesenter med både videregående skole og høgskoletilbud. Kommunen har et variert næringsliv, der Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Målselv har vakker natur med gode friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg og varierte tjenestetilbud. Målselv kommune er en stor landkommune med vide arealressurser og flere tettsteder. Bardufoss er regionsenter og kommunehuset ligger på Moen.

Barnehage

St.nr. 64/17 Barne- og ungdomsarbeider/assistenter Olsborg barnehage

Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter i Olsborg barnehage

Målselv helsesenter / legevakt

St.nr. 65-66/17 Helsesøstre

Vi får ledig 2 stillinger som helsesøstre v/Målselv helsestasjon og søker dyktige medarbeidere

Målselv helsesenter / legevakt

St.nr. 67/17 Miljøterapeut

Vi har ledig et engasjement som miljøterapeut v/Målselv helsestasjon, tjenesten psykisk helse barn og unge

Målselv syke og aldersheim

Sykepleiere/helsefagarbeidere

Er du sykepleier eller helsefagarbeider og kan tenke deg å jobbe hos oss i PRO Nedre?

Øverbygd helsehus

Tilkallingsvikar v/Øverbygd legetjeneste

Er du sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør, evt helsefagarbeider/hjelpepleier, og kan tenke deg å være tilkallingsvikar v/Øverbygd legetjeneste?

Web levert av CustomPublish AS