Offentliggjøring av søkerens navn på søkerliste.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søker som ber om å få bli untatt offentlighet, gis beskjed dersom det ikke blir tatt til følge. Vedkommende kan da trekke sin søknad eller samtykke i offentliggjøringen.

Sameskolen

St.nr. 52/17 Kjøkkenleder v/ Sameskolen

Vi har ledig spennende stilling som kjøkkenleder

Målselv helsesenter / legevakt

St.nr. 53/17 Legehjemmel

Ledig legehjemmel i fastlegeordning v/Andslimoen legetjeneste fra 01.09.17 - 1 års vikariat m/mulighet til fast

Målselv syke og aldersheim

Sykepleiere/helsefagarbeidere

Er du sykepleier eller helsefagarbeider og kan tenke deg å jobbe hos oss i PRO Nedre?

Web levert av CustomPublish AS