Offentliggjøring av søkerens navn på søkerliste.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søker som ber om å få bli untatt offentlighet, gis beskjed dersom det ikke blir tatt til følge. Vedkommende kan da trekke sin søknad eller samtykke i offentliggjøringen.

Buss til skolen

St.nr. 41-43/17 Lærere v/Bardufoss, Olsborg, Bjørkeng

Vi søker etter flere lærere v/Bardufoss ungdomsskole, Olsborg skole og Bjørkeng oppvekstsenter

Målselv helsesenter[1]

St.nr. 44/17 Kreftsykepleier/sykepleier

Vi får ledig stilling som kreftsykepleier/sykepleier v/Andslimoen legetjeneste

Målselvfossen

Ledige ferievikariater

Har du lyst å være ferievikar hos oss?   Vi har fortsatt behov for flere ferievikarer

Holt helsesenter

Tilkallingsvikarer v/legetjenesten

Vi har behov for tilkallingsvikarer og søker etter sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør

Web levert av CustomPublish AS