Offentliggjøring av søkerens navn på søkerliste.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søker som ber om å få bli untatt offentlighet, gis beskjed dersom det ikke blir tatt til følge. Vedkommende kan da trekke sin søknad eller samtykke i offentliggjøringen.

ØSO

Ferieperiode 24.06. - 18.08.2019

Ledige ferievikariater

Målselv kommune har mange ledige ferievikariater innen for ulike avdelinger

Bilde støttekontakt

STØTTEKONTAKTER

Ønsker du å bidra til en meningsfylt hverdag for andre?
Målselv kommune har behov for støttekontakter ved PRO øvre og PRO nedre.

Web levert av CustomPublish AS