Offentliggjøring av søkerens navn på søkerliste.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søker som ber om å få bli untatt offentlighet, gis beskjed dersom det ikke blir tatt til følge. Vedkommende kan da trekke sin søknad eller samtykke i offentliggjøringen.

Målselv syke og aldersheim

St.nr. 38/18 Enhetsleder v/PRO Nedre

Vi får ledig en spennende stilling som enhetsleder v/PRO Nedre.  Stillingen lyses nå ut for 2. gang

Bardufoss Ungdomskole

St.nr. 43/18 Lærere v/Bardufoss ungdomsskole

For skoleåret 18/19 blir det ledig 160 % st. som lærere

Bjørkeng oppvekstsenter_720x480[1]

St.nr. 46/18 Barne- og ungd.arbeidere/assistenter Bjørkeng oppvekstsenter

Vi trenger / barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter ved Bjørkeng oppvekstsenter.
Næringshagen i Målselv

St.nr. 47/18 Barnevernkonsulent

Vi har ledig stilling som barnevernkonsulent og søker ny medarbeider

Gimlehallen

St.nr. 48/18 Badevakt

Vi søker etter kvinnelig badevakt v/Gimlehallen

Målselv syke og aldersheim

Sykepleiere/helsefagarbeidere

Er du sykepleier eller helsefagarbeider og kan tenke deg å jobbe hos oss i PRO Nedre?

Web levert av CustomPublish AS