Offentliggjøring av søkerens navn på søkerliste.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søker som ber om å få bli untatt offentlighet, gis beskjed dersom det ikke blir tatt til følge. Vedkommende kan da trekke sin søknad eller samtykke i offentliggjøringen.

Barnehage

St.nr. 87/17 Pedagogiske ledere Olsborg barnehage

Vi har ledig to vikariater som pedagogiske leder

Målselv Kommunehus

St.nr. 89/17 Barnevernkonsulent v/Familienheten

Vi har ledig stillilng som barnevernkonsulent ved Familieenheten

Målselv tunet

St.nr. 90/17 Sykepleiere v/ PRO Nedre

Ny jobb? Vi har spennende sykepleierstillinger ledig

Målselv syke og aldersheim

St.nr. 91/17 Helsefagarbeidere v/ PRO Nedre

Nå har vi ledige helsefagarbeiderstillinger!

Målselv syke og aldersheim

St.nr. 92/17 Hjemmehjelpere v/ PRO Nedre

Vi har ledige stillinger som hjemmehjelpere

Fjell 023

St.nr. 94-95/17 Miljøarbeidere v/AMMT

Vi har ledig fast stilling og vikariat som miljøarbeider v/Andslimoen miljøarbeidertjeneste (AMMT)

Støttekontakt

Støttekontakter

Kan du tenke deg å være støttekontakt?

Web levert av CustomPublish AS