Andslimoen Industriområde

Andslimoen industriområde

Andslimoen er et tettsted i Målselv og inngår i BardufossområdetE6 går tvers gjennom Andslimoen. I liene på vestsiden av E6 ligger boligfeltene og på østsiden et stort industriområde, samt kjøpesenteret Målselvsenteret. Sameskolen i Troms holder også til på Andslimoen. Flere store og mellomstore bedrifter er lokalisert på Andslimoen industriområde, nisje- og kompetansebedrifter kompletterer bildet.

Web levert av CustomPublish AS