Ansattliste
Navn Tittel Telefon

Barnehage

Anne Siri Risten Avdelingsleder Samisk barnehage 90528563
Bengt-Magne Luneng 48248877
Cecilie Fosli Thomassen Avdelingsleder Bjørkeng oppvekstenter avd. barnehage 90815957
Ellinor Christensen Enhetsleder/styrer Heggelia/Noraførr barnehage 95870834
Ingunn Nilsen Enhetsleder/styrer Andslimoen barnehage 92272977
Liv-Solfrid Sandvoll Avdelingsleder Karlstad oppvekstsenter avd.barnehage 93468841
Mariann Haugland Moen Enhetsleder/styrer Olsborg barnehage 93468896
Synne Gjerdrum Avdelingsleder Mellombygd oppvekstsenter avd.barnehage 92272995

Barnevernet

Aud-Jorun Olsen Barnevernskonsulent 99376356
Camilla Helander Barnevernskonsulent 92409694
Jannicke Norman Barnevernskonsulent 46504490
Line Johansen Barnevernskonsulent 95797335
Maren Juul Barnevernskonsulent 46611165
Marit Vorhaug Gitlevaag Sekretær barnevernet 95037429
Nadia Flage Barnevernskonsulent 99376230
Ragnhild Nilsen Barnevernskonsulent 94880199
Tone Strømholt Barnevernleder 99375516
Torunn Foshaug Barnevernskonsulent 92209379

Biblioteket

Høgtun Bibliotek 77830350
Marit Lund Myklevold Sekretær 77833890
Målselv Bibliotek 47712210
Rita Kramvig Biblioteksjef 95929744
Øverbygd Bibliotek 47709824

Bo- og oppfølging

Andslimoen bofellesskap 91359773
Andslimoen avlastning 92272952
BOA Sentralbord 92272997
BOA 1 90794106
BOA 2 90858994
Elin Trondsen Fag og prosjektkoordinator 45489511
Liss-Beate Kristiansen Fagleder 93285947
Maichen Jensen Enhetsleder Bo- og oppfølging 93023646
Minibo 90751594
Rita Fagerheim Avd.leder Øvre Moen Miljøarbeidertjeneste 92272953
Tove Bakketun Avd.leder Andslimoen miljøarbeidertjeneste 92272951

Brann, redning og beredskap

Bardufoss Brannstasjon 77896216/97049618
Kjetil  Werner Fagerli Overbrannmester/ Kst. brannsjef 97975727
Kjetil Østli Brannmester 48218006
Øverbygd Brannstasjon 77892372

Byggforvaltning

Henrik Andresen Driftsleder 94133519
John Myrbakken Boligforvalter 95085634
Miriam Næve Renholdsleder 95557458
Monarth Pedersen Vaktmester 40553797
Ole Johnny Skogstad Vaktmester 97517470
Raymond Nikolaisen Vaktmester 41621462
Raymond Fredriksen Vaktmester 99228611
Veronica Nordli Renholdsleder 46887550

Enhet for utvikling

Anneli Anfeltmo Saksbehandler 92072988
Asle Lifjell Skogmester 46502146
Aud Nystad Planlegger 92633360
Ellen Torill Espnes Landbruksleder 90657310
Frode Løwø Skogbruksleder 41669735
Ketil Lyster Fagkonsulent landbruk 46502148
Marta Mlodzianowska Geodataingeniør 45471455
May Britt Fredheim Plansjef 46741922
Mette Anfeltmo Fagkonsulent landbruk 46502149
Morten Tomter Byggesaksbehandler 93263906

Familieenheten

Ingvild Grimstad Saksbehandler 93468853
Kristine Lavik-Askim Saksbehandler Kommuneoverlege 45243173
Oddmund Eriksen Kommunelege 1 77832500
Siv Hege Severi Enhetsleder Familieenheten 93468845

Feier

Stein-Harald Fagerli Feier 95110353

Fellestjenester

Anita Bertheussen Sekretær 93468891
Anne-Mette Sundheim Konsulent 46502151
Bjørg Johansen Konsulent 93468890
Britt Inger Fagerli Konsulent 46502159
Daniel Kristoffersen IT-konsulent 90581904
Georg Kristoffersen IT-konsulent 99228413
Ingvild B. Solvang Personalkonsulent 46502131
Karl Henning Aarøen Personalkonsulent 46502130
Kurt Terje Nordkyn Klaussen Økonomikonsulent 45500077
Lars Asplund IT-Sjef 90588657
Lene Lettrem Økonomikonsulent 45427777
Mona Strøm Pedersen Konsulent/lønnsansvarlig 46502135
Ninni Borch-Møller Konsulent/lønnsansvarlig 46502132
Randi Løvheim Skatteoppkrever 46502153
Rita Kristiansen Sekretær 46502154
Stein Erik Kristiansen IT-konsulent 91145159
Susanne Knoph Sekretær 45422240
Tove Granheim Økonomikonsulent 46502157
Unni Dahl-Thorstensen Konsulent 45282533

Flyktningetjenesten

Anne Kathrine Vorhaug Miljøarbeider 45257177
Trine Markhus Flyktningekonsulent 93466692

Fysioterapitjenesten

Beate Tråsdahl Fysioterapeut 93468704
Inger Sæterhaug Leder Fysioterapitjenesten 93468703

Gimlehallen

Gunnar Helgesen Vaktmester 77838200
Jørn Alapnes Avdelingsleder 91374685

Helse

Trude Adde Spesialsykepleier 45201392
Vivi Fjeldstad Kreftsykepleier 45201392

Helsestasjon

Britt Engseth Stangnes Ledende helsesøster 93468705
Magrit Vevatne Helsesøster 93468707
Maria Fosli Konst. helsesøster 93468710
Marit Minkstuen Helsesøster 93468709
Veronika Pettersen Fagerli Helsesøster 93468706
Åse Mickelsen Helsesøster 93468708

Hovedvernombud

Elsa Jorid Holsæter Hovedværnombud 97984927

Kultur og idrett

Asbjørg Utby Enhetsleder kultur og idrett 90207827
Mariann Torset Kulturskolelærer 90594969
Marita Hagensen Ungdomsleder 45398077
Monica Karlstad Inspektør kulturskolen 97516123
Monica Renate Stenbakken Kulturkonsulent 45414571
Målselv Ungdomsråd 45414571
Samuel Anderson Kulturskolelærer
Sigrunn Haugli Kulturskolelærer 90958519

Målselv Dagsenter

Atle Andreassen Daglig leder Dagsenter 48027274
Grete Minkstuen Miljøarbeider/Aktivitør 41638522
Svein Olaf Karlsen 41687188

NAV

Elin Slåli Sosialkurator 77285494
Ingvild Haugli Endresen Enhetsleder NAV 77285449
Kyrre Petter Iversen Nestleder NAV 91127890
Unni N Samuelsen Teamleder Oppfølging/Nav Målselv 55553333

Ordfører

Helene Rognli Vara ordfører 45261510
Nils Foshaug Ordfører 99163880

Pleie og omsorg nedre

Elin C. Aas Enhetsleder PRO Nedre 92076940
Laila Nordgård Sekretær 92272960
Målselvtunet Sentralbord 92272974
Nina Hansen Sekretær 92272960
PRO Nedre Sentralbord 92272959
Solveig Nilsen Avdelingsleder PRO Nedre avd.C 92272970
Trine Lise Westgård Avdelingsleder hjemmesykepleien 92272962

Pleie og omsorg øvre

Janne Dahlkvist Sekretær 92272955
Janne Karin Stenvold Avdelingsleder PRO øvre 94369800
PRO Øvre Øvre Sentralbord 92272955
Trine Bøe Bøe Enhetsleder PRO Øvre 90103827

Psykisk helse for barn og unge

Gunnhild Haugli Midtgård Miljøterapeut 95477115
Silje Krogstad Miljøterapeut 93468712

Rus - og psykisk helsetjeneste

Ann Evy Karlsen Miljøterapeut Permisjon
Elisabeth Michalsen Larsen Miljøterapeut 48174716
Knut Kvernvold Miljøterapeut 97526444
Laila Fredheim Miljøarbeider 93494889
May-Britt Voll Ruskonsulent 92266616
Mirja Päiviö Leder Rus-og psykisk helsetjeneste 97526444
Morten Nilsen Miljøarbeider 90196411
Vakant/vikar 92205602

Rådmann

Ole Frode Mikkelsgård Rådmann 99404890

Rådmann/Kommunalsjef

Erik Myre Kommunalsjef 41553373
Stig Arne Holtedahl Kommunalsjef 92461616

SFO

Anita Kjellmo SFO leder Olsborg skole 93468847
Grete Stenersen SFO leder Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 92272995
Jørn Uleberg SFO leder Bjørkeng oppvekstsenter 93468823
Siri Julianne Hagensen SFO leder Fagerlidal skole 93468825
Stein Nilssen SFO leder Karlstad oppvekstsenter 93468838

Skole

Berit Johanne Sletten Enhetsleder/rektor Bjørkeng oppvekstsenter 48186773
Elin Gamst Inspektør Bardufoss ungdomsskole 99646792
Eva Rubbås-Risvik Inspektør Bjørkeng oppvekstsenter 99517093
Hilbjørg Fossbakk Rådgiver Bardufoss ungdomsskole 93468871
Håvard Holmebukt Inspektør Olsborg skole 93272822
Janne Lena Solheim Langnes Enhetsleder/Rektor Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 91750294
Karen Juuso Baal Enhetsleder/Rektor Sameskolen 91335600
Kenneth Angell Enhetsleder/Rektor Karlstad oppvekstsenter 95107130
Lars Bremnes Enhetsleder/Rektor Fagerlidal skole 92031510
Marianne Brakstad Rådgiver Bjørkeng oppvekstsenter 93468822
Marte Alise Karlsen Enhetsleder/Rektor Olsborg skole 95118078
Solveig Aarbogh Enhetsleder/Rektor Bardufoss ungdomsskole 41448848
Solveig Oskal Internatleder Sameskolen 46800708
Tove Fedje Prosjektleder/Lokallagsleder Utdanningsforbundet 99105090

Stab

Ann-Eva Hanssen Personal- og organisasjonssjef 90033777
Kjell Furu Næringssjef 90834160
Pål Mathisen Økonomisjef 95843688
Tor Hågbo Skolefaglig rådgiver 95242120

Vann, avløp, renovasjon og veg

Anne Vedøy Nordmo Prosjektleder 46502147
Arne Lange Konsulent 92460730
Erik Myrslett Rørlegger 40551991
Gunnar Nerdal Enhetsleder 92247009
Helge Gulbrandsen 46502141
Karina Husby Konsulent 91135403
Kenneth Lamo Rørlegger 46502138
Kjell Arne Anfeltmo Saksbehandler 90874604
Kurt Kristiansen Vedlikeholdsarbeider veg 90878242
Marie Aslaksen Hansen VA ingeniør 45474453
Odd Magne Rognlund Spesialarbeider 91326693
Ole-Willy Mo Vedlikeholdsarbeider veg 95281777
Per Arne Kristian Andreassen Rørlegger 46502139
Rolf Engen Fagarbeider 46502140
Svein Aasland Fagarbeider 90669224

Øverbygd Legetjeneste

Hege Dividal Skogstad Driftsleder Holt legekontor 40765890
Web levert av CustomPublish AS