Fossmoen slamdeponi

Fossmoen slambehandlingsanlegg- utkjøring av matjord

Kommunen tilbyr innbygerne å hente matjord på Fossmoen slambehandlingsanlegg. På grunn av ferieavvikling er anlegget stengt ut juli måned.

Stople i jord

Tømming av private septiktanker 2016

Tømming av private septiktanker tilknyttet boliger, fritidsboliger og hytter, som er registret hos oss for tømming, starter i uke 26-2016

Avløpsvann blå

Vann- og avløpsgebyrer

Gebyrregulativet blir oppdatert årlig, med utgangspunkt i fastsatt forskrift.

målselv logo

Økning av abonnementsgebyr for næringseiendommer 2016

I henhold til lov og forskrifter om kommunale vann- og avløpsgebyr skal gebyrene deles i 2. Det vil si at abonnentene skal betale et gebyr for forbruk og et gebyr for abonnement.

Forbruksgebyret skal dekke kostnader til drift mens abonnementsgebyret skal dekke investeringskostnader.

Vakttelefon Vann og Avløp

Vakttelefon for vann og avløp utenom ordinær arbeidstid er

928 61 911

Dette nummeret kan du ringe både for å melde om feil og for å undersøke beregnet varighet av feilen som har oppstått.

Kabelpåvisning Spør først grav etterpå

Gravemelding

Ved graving plikter den som er ansvarlig for å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene.  Gravemeldingen skal i så måte være til hjelp for den som graver til å skaffe seg disse viktige opplysningene.

Web levert av CustomPublish AS