Boplikt og driveplikt

Plan og næringsutvalget tok i møte 12.02.2013 til etterretning plan for oppstart, gjennomføring og ajourhold av boplikt og driveplikt i Målselv.

Gammelt hus

Arbeidet med å følge opp bo- og driveplikt har vært nedprioritert over flere år. Dette er lovpålagte saker som Målselv kommune nå vil sette større fokus på. Ta gjerne kontakt med Målselv kommune for nærmere informasjon.

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS