Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 overføres borgerlige vigsler fra tingrettene til kommunene. Det betyr at borgerlige vigsler vil skje på kommunehuset på Moen fra og med 2018.

Borgelib vigsel

Vigselstilbudet i Målselv kommune er kostnadsfritt og tilbys alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, uavhengig av bosted. 

Tid og sted for vigsler
Målselv kommune vil foreta vigsler på kommunehuset fra og med 19. januar 2018. Vi tilbyr vigsler primært ukedager innenfor kommunens normalarbeidstid.

Vigslere i Målselv kommune
ordfører Nils Ole Foshaug, varaordfører Helene Rognli, og rådmann Ole Frode Mikkelsgård.

Spørsmål
Dersom dere har spørsmål, send en epost til Vigsel@malselv.kommune.no eller ta kontakt med Unni Dahl-Thorstensen på telefon 452 82 533

Før dere gifter dere

Skatteetaten må sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette gjøres ved at dere sender inn papirer til det lokale skattekontoret. Deretter vil Skatteetaten utstede og sende dere en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. 
Se Skatteetatens nettsider Ekteskap i Norge for informasjon om skjemaer som må fylles ut og prøving av vilkår for ekteskapsinngåelse. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før vigselen. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vigselstidspunket. 

Prøvingsattest
Den originale prøvingsattesten sendes til Målselv kommune i god tid før vigselen og senest to uker før. 
Send prøvingsattesten til: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen
Vi vil bekrefte at vi har mottatt prøvingsattesten. Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Avtale vigselstid

Avtale om vigsel må skje senest to uker i forkant. For å avtale tidspunkt, ta kontakt på e-post Vigsel@malselv.kommune.no
Vi gir tilbakemelding på om tidspunktet er ledig så raskt som mulig. Sett gjerne opp alternative tidspunkt eller datoer i tilfelle førstevalget er opptatt. Oppgi gjerne et telefonnummer dere kan nås på. 

Praktisk informasjon

  • Brudeparet, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må fremvise legitimasjon.
  • Det skal være to vitner til stede under vigselen. Dette kan være forlovere eller to andre personer over 18 år. Dersom dere selv ikke kan stille med vitner, kan vi være behjelpelige med å fremskaffe vitner. Dette må avtales på forhånd. 
  • Seremonien foregår vanligvis på norsk. Dersom dere ønsker at seremonien skal holdes på engelsk, må dette gis beskjed om når dere avtaler tid for vigsel. Dersom en av dere eller begge ikke forstår norsk eller engelsk, må dere selv sørge for kvalifisert tolk. 
  • Selve seremonien varer vanligvis 10-15 minutter. Under seremonien brukes det borgerlige vigselsformularet. Ønsker dere ringpåsetting, musikkinnslag og/ eller diktlesning eller andre tekstinnslag under seremonien, må dere gi beskjed om dette i god tid før vigselen. 
  • Etter seremonien vil dere få en midlertidig vigselattest. Endelig vigselsattest utstedes av Skatteetaten. 

 

Web levert av CustomPublish AS