Brann, redning og beredskap

Målselv kommunale brannvesen har ansvar for brann- og redning, akuttforurensing, feiing og tilsyn.

Målselv kommunehus

Kontaktinformasjon:
Kst. enhetsleder: Kjetil Werner Fagerli
Besøksadresse: Kommunehuset, Moen
Postadresse:Mellombygdveien 216, 9321 Moen
Telefon: 979 75 727
E-post: KjetilWerner.Fagerli@malselv.kommune.no

Brannsjefen i hel stilling ( 25% beredskap, 75 % forebyggende) er leder av kommunalt brannvesen og er kommunens beredskapssjef.  Feier er i hel stilling og dekker feiing og tilsyn av fyringsanlegg.  Brannvesenet driver brannstasjoner på Bardufoss og i Øverbygd i samarbeid med forsvaret/forsvarsbygg.

Bardufoss brannstasjon eies av forsvaret og dekker foruten beredskapen av Bardufoss flyplass også brannberedskapen for nedre del av Målselv kommune fra Rundhaug til Målsnes. Her går brannmannskapene i vaktlag (kasernert tjeneste) døgnkontinuerlig, noe som sikrer at det alltid er mannskaper klar for innsats ved ulykker og branner. Målselv kommune har her arbeidsgiveransvar for 4 av brannmannskapene i hel stilling.

Øverbygd brannstasjon som eies av Målselv kommune drives av 2 brannmestere i hel stilling ansatt av Målselv kommune. Her er det kasernert vaktlag bestående av 5 soldater. Dessuten 8 deltidsansatte mannskaper der 4 inngår i hjemmevakttjeneste. På samme vis som for Bardufoss er det mannskaper klare for innsats ved branner og ulykker i øvre del av Målselv fra Rundhaug til kommunegrense mot Balsfjord i Tamokdalen.

Begge brannstasjonene har allsidig utstyr for branner og andre ulykker, og har en del utstyr for akuttforurensinger. Bardufoss brannstasjon har hjertestarter.  Stasjonene driver også utvidet tjeneste ovenfor publikum så som opplæring, øvelse og pumpetjenester m.m.

Videre informasjon om brannvesenet kan fås ved henvendelse til brannsjefen.

Andre tjenester

Brannvesenet kan bistå med vanntransport (ved vannmangel), kan utføre pumpetjenester (ved eks oversvømmelser/ vann i kjeller), spyling av gater og plasser, midlertidig omlegging av vannledninger (ved hjelp av brannslanger), restverdi- redning etter brann,  fylling av trykkluftflasker mv.

Her finner du hovedkontoret til enheten:

Web levert av CustomPublish AS