STØTTEKONTAKTER

Ønsker du å bidra til en meningsfylt hverdag for andre?
Målselv kommune har behov for støttekontakter ved PRO øvre og PRO nedre.

Bilde støttekontakt

Som støttekontakt vil du være med å bidra til en mer meningsfylt hverdag for andre mennesker gjennom samvær og ulike aktiviteter. Du gir støtte og oppmuntring, og du bidrar til motivasjon for en mer aktiv hverdag. Behovene for samvær og aktivitet vil være individuelt tilpasset den enkelte. Vi har behov for støttekontakter til eldre/syke som bor på institusjon, i omsorgsbolig eller er hjemmeboende.

Hva kreves for å bli støttekontakt?
Du må være over 18 år, ha sertifikat klasse B og disponere egen bil.  
Som støttekontakt må du være pålitelig og engasjert i andre mennesker. Du må ha overskudd til å gi av deg selv.
Det vil bli foretatt intervju av de som ønsker å være støttekontakt, og personlig egnethet vektlegges i stor grad.

Avtaler/godtgjøring:
Det inngås oppdragsavtaler mellom Målselv kommune og støttekontakter, og oppdraget godtgjøres pr. time. I tillegg kommer kjøregodtgjøring hvis egen bil brukes i oppdraget.

Hvis du ønsker å være støttekontakt eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med:
Enhetsleder PRO Øvre Trine Bøe, tlf. 901 03 827, eller e-post Trine.Boe@malselv.kommune.no
Enhetsleder PRO Nedre Lena Kvernvold, tlf. 413 62 741, eller e-post Lena.kvernvold@malselv.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS