Endring i kontaktinformasjon for Helfo og helsenorge.no

800HELSE fikk nytt navn og nummer i 2019 og endringen trådte i kraft fra 27. januar 2019.

Nytt navn: Veiledning helsenorge.no

Nytt nummer: 23 32 70 00

Helfo veiledning for helseaktører har også fått nytt nummer med virkning fra 27. januar 2019.

Nytt nummer: 23 32 70 40

 

Vennlig hilsen

Helfo

Web levert av CustomPublish AS