Andslimoen barnehage gul og rødstua

Andslimoen barnehage

Andslimoen barnehage er en 5. avdelings barnehage fordelt på tre hus; Gulstua, Rødstua og Haraldvollen.

Målselv kommunehus

Kultur og idrett

Kultur og idrett har kontor på Istindportalen i Heggelia.

Målselv kommunehus

Bo- og oppfølgingsenheten

Under denne enheten har vi tjenesten for funksjonshemmede, miljøarbeidertjenesten og psykisk helse, der vi har BOA, dagsenteret, psykisk helse (hjemmetjeneste) for voksne og psykisk helse for barn og unge.

Målselv kommunehus

Brann, redning og beredskap

Målselv kommunale brannvesen har ansvar for brann- og redning, akuttforurensing, feiing og tilsyn.

Målselv Kommunehus

Byggforvaltning

Byggforvaltning har ansvar for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunal bygningsmasse samt ansvar for å bistå i utvikling av eiendomsmassen og anskaffelsen av nybygg.

Målselv kommunehus

Familieenheten

Under denne enheten har vi barneverntjenesten, helsestasjon, fysioterapi,  legetjeneste, smittevern, miljørettet helsevern, medisinsk faglig rådgivning og folkehelsearbeid

Målselv kommunehus

Enhet for utvikling - (tidligere MAN)

Enheten utfører tjenester og oppgaver som areal og sammfunnsplanlegging, landbruk, skogbruk, annet næringsarbeid, bygge- og delingssak og kart- og oppmåling.

NAV bygget - Barnevern

NAV Målselv

På NAV kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor.

Sameskolen[1]

Sameskolen i Troms/Tromssa sàmeskuvla

Sameskolen i Troms er en regional skole for nordre Nordland og Troms.

Olsborg sk 2_420x315

Olsborg skole

Olsborg skole er en 1.-7.skole. Inneværende skoleår har vi 112 elever og 22 ansatte som jobber her.

Skolen vil skoleåret 2018/2019 huse ei avdeling fra Olsborg barnehage.

Skolen har en veldrevet SFO i egne lokaler.

 

Web levert av CustomPublish AS