Ferie for alle - Harladvollen 2018

Ferie for alle på Haraldvollen - et ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Troms Røde Kors arrangerer hvert år ferie for barn og barnefamilier som ikke har mulighet for selv å reise på ferie, og i år har de følgende ferietilbud når det gjelder familieopphold - Familier med minimum ett barn 6-13 år

 

 

Ferie for alle.jpg

Vedlagt følger invitasjon og søknadsskjema til årets samlinger.

Første ferieopphold arrangerer vi i tilknytning til påsken, ankomst fredag 23. mars på ettermiddag og hjemreise tirsdag i den stille uke etter lunsj. 

I tillegg legger vi opp til to sommerferie- og et høstferieopphold i år.
 

Ta kontakt med undertegnede om det trengs ytterligere informasjon.

Med vennlig hilsen

Harriet Karlsen

Tilrettelegger kommunikasjon/marked

Tel. + 47 905 43 510

harriet.karlsen@redcross.no

www.rodekors.no/troms

Kontor og postadresse:

Troms Røde Kors, Havnegt. 20, 9405 Harstad

Fakturaadresse:

EHF org.nr. 971432489 invoice@redcross.no

Web levert av CustomPublish AS