Opptelling av stemmer

Valgresultat - folkeavstemming i Målselv kommune - kommunereform

Valgdeltakelsen i Målselv kommune var 28,84 %.

 

Rådgivende folkeavstemming om kommunereformen

Målselv kommunestyre vetok i sitt møte 11.05.16 sak 31/16 at det skal avholdes rådgivende folkeavstemming søndag 29. mai i kretsene Moen, Fagerlidal og Bjørkeng og mandag 30. mai i alle fem kretsene (Karlstad-, Moen-, Fagerlidal- Bakkehaug- og Bjørkeng krets).

I samme møte ble det i sak 42/16 vedtatt at det skal stemmes over om Målselv kommune skal bestå som selvstendig kommune, eller om Målselv kommune skal slå seg sammen med Bardu kommune.

 

Web levert av CustomPublish AS