Kommunefysioterapeutene er kommunens kontaktpunkt for folkehelse og frisklivssentral. Hit henvender du deg om du har fått frisklivsresept.
Kommunefysioterapeutene samarbeider også bla. med hjelpemiddelsentralen og kan ordne med tekniske hjelpemidler.

Fra 1.januar 2017 må alle betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.

Egenandelstak 2 for 2019 settes til kr 2085,-. (Det er ikke det samme frikortet som gjelder hos lege.) Frikort tak 2 gjelder egenandeler for fysioterapi, opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon, behandlingsreiser til utlandet i regi av Rikshospitalet og enkelte former for tannbehandling.

Kommunen har pr. i dag ikke stilling for ergoterapeut.