Høgskole - Universitet

Næringshagen i Målselv

På Rustahøgda, mellom Andselv og Heggelia ligger Næringshagen i Målselv. Her holder  Forsvarets høgskole til med ledelsen av Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter og Forsvarets studiesenter med studietilbud på høyskole- og universitetsnivå. Det er over 500 studenter per år ved Studiesentret, de fleste er personell i Forsvaret som studerer på deltid mens de jobber i 30-50 % progresjon og komprimerte samlinger, stedlig eller via videokonferanser eller begge deler. Forsvarets eksternt etterspurte studier på bachlor- og masternivå leveres av akreditterte høyskoler og univeristeter etter anbud. Sammen med Studiesentret Finnsnes er Forsvarets studiesenter også vertskap for desentraliserte profesjonsstudier som er forhåndsbetalt av utdanningsdepartementet. Disse studiene har 75 til 100 % progresjon og er samlingsbaserte med nye kull annenhvert år.  Lenke til Forsvarets høgskole

Studiesenteret Finnsnes har som formål å drive utdanning i Midt-Tromsregionen i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i  Nord-Norge. Lenke til Studiesenteret på Finnsnes

Ved Universitetet i Tromsø har du mulighet for å ta desentralisert utdanning. Lenke til Universitetet i Tromsø

 

 

Web levert av CustomPublish AS