Invitasjon til informasjonsmøte om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms 2018

Troms fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte om spillemidler torsdag 7. september kl 18.00-21.30 på Bardufosstun.

Bilde av føtter i joggesko

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Invitasjonen ligger i margen til høyre under fanen "Aktuelle dokumenter".

Påmelding til johnni9@online.no eller via sms på tlf. 995 77 390 senest 3 dager før møte.

 

Web levert av CustomPublish AS