Jordbruk

Landbruket i Målselv består av flere ulike produksjoner innen jord- skog og hagebruk. Vi har alt fra stor bulkproduksjon av melk, kjøtt og potet til småskala produksjon av urter og bær samt økologisk produksjon.   I 2017 hadde Målselv 75 landbruksforetak med totalt 26 000 dekar jordbruksareal i drift.

 

våronn

Arbeidsoppgavene til kommunens landbruksforvaltning er i hovedsak tilknyttet forvaltning av landbrukets særlover, ulike tilskottsordninger og næringsutvikling. I tillegg har vi oppgaver innen miljø- og arealforvaltning og vi deltar aktivt i plan- og utvilkingsarbeidet i kommunen.

Kommunale/regionale tilskottsordninger:

 

Web levert av CustomPublish AS