Fastmerke med målband

Innføring av nytt høydesystem NN2000

Fra 1. mars 2017 går Målselv kommune over til nytt høydereferansesystem. Høydetallet vil være inntil 10 cm lavere enn etter det gamle systemet.

Oppmåling

Oppmåling

Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) har til formål å sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagte.

kart[1]

Kart og ortofoto

Geografisk informasjon får større og større plass i offentlig saksbehandling og tjenesteproduksjon

Web levert av CustomPublish AS