Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020

Varsel om høring av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020.

Kommunedelplan - idrett, fysisk aktivitet go friluftsliv

Plan- og næringsutvalget har i møte den 04.04.17 vedtatt å legge ut Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020 ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.

Innspill til planen sendes innen 30. mai til postmottak@malselv.kommune.no eller Målselv kommune, Mellombygdveien 213, 9321 Moen.

Web levert av CustomPublish AS