Kommuneoverlege Oddmund Eriksen informerer om influensavaksinering.

Det blir influensavaksinering på Holt helsehus fredag 13.oktober fra kl 10-14 og på Målselv helsestasjon(Andslimoen) torsdag 19. og fredag 20.oktober fra kl 10-15.

Sprøyte

Influensavaksinering er veldig viktig for de som er i risikogruppene. Man ser ingen bivirkninger av vaksinen og vi vet at den virker!

I tillegg anbefales det pneumokokkvaksine til de som er over 65 år og andre med svekket immunforsvar.

Kommuneoverlegen vil derfor på det sterkeste anbefale den delen av Målselvs befolkning som er i målgruppen om å vaksinere seg.

Har du spørsmål?

Ring Andslimoen legetjeneste på 77832500 eller Øverbygd legetjeneste på 77832600. Helsestasjonen kan også kontaktes på 77832530.

Mer informasjon på: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Pneumokokkvaksine anbefales for:

 • Alder > 65 år
 • anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • cerebrospinalveskelekkasje
 • hivinfeksjon / AIDS
 • B-cellesvikt
 • benmargstransplantasjon
 • hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
 • organtransplantasjon
 • cochleaimplantat
Web levert av CustomPublish AS