Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2026

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026 ble vedtatt i Kommunestyret 11. juni i sak 57/2015. Vedtatte dokument og særutskrift fra møtet er nå tilgjengelig under aktuelle dokumenter til høyre i artikkelen.

Barn i fjæra

Satsningsområdene i samfunnsdelen er vedtatt

I møte den 10. juni vedtok plan- og næringsutvalget hvilke satsningsområder og hvilke mål det skal jobbes videre mot i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025.

Gruppearbeid med gule lapper, kommuneplanens samfunnsdel

Godt oppmøte på folkemøte på Karlstad

Torsdag 22. mai var det folkemøte om kommuneplanens samfunnsdel på Karlstad oppvekstsenter. Helene Rognli ønsket oss velkommen og ledet oss gjennom en interessant kveld.

DSC_0473_169x300

Folkemøte på Mellembygd Kultur- og oppvekstsenter

I går tirsdag 20. mai var det diskusjon om samfunnsplanen på folkemøte på Mellembygd kultur- og oppvekstsenter.

CBarne og ungdomsrådet kom fram til følgende som er bra med å bo i Målselv: •     Fin natur (gå tur i og fin å se på) •     Godt vann (drikkevann) •     Dugnad (mange foreldre og andre frivillge som stiller opp blant annet som trenere for barn og unge) •     Gode aktivitetstilbud (mange ulike tilbud) •     Lett å få tak i det man trenger (forskjellige butikker med bra utvalg) •     Lett å bli kjent med andre ungdommer (ved at ungdomskolene er slått sammen) Dette kan bli bedre i Målselv : •     Dårlige veier (kommunale veier til hus og boligfelt er noen plasser farlige - kan føre til skade på biler og folk)) •     Mobbing (bakgrunn i elevundersøkelse) •     Skolene (Mange skolebygg holder ikke nasjonal standard og luftkvaliteten er ikke god nok) •     Busstilbud

Barne- og ungdomsrådet jobber med kommuneplanens samfunndel

På møte i Barne- og ungdomsrådet 15. mai ble det diskutert hva som er positivt med å bo i Målselv og hva som er utfordringer fram mot 2025.

Invitasjon til folkemøter kommuneplanens samfunnsdel

Husk folkemøtene denne uka - kommuneplanens samfunnsdel

Dine meninger er viktige når kommunen skal beslutte hvilke satsningsområder vi skal ha fram mot 2025.

Kom til folkemøte på:

Mellembygd kultur og oppvekstsenter, tirsdag 20.05.2014 kl 1830
Karlstad oppvekstsenter, torsdag 22.05.2014 kl 1830.
Invitasjon til folkemøter kommuneplanens samfunnsdel

Folkemøter om kommuneplanens samfunnsdel

I anledning revisjon av kommuneplanens samfunnsdel inviterer Målselv kommune til to folkemøter.

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av kommunestyret

Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Kommunestyret i Målselv vedtok i møte 10.april 2014 planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025. 

Prosessplan kommuneplanens samfunnsdel

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel er i rute

Den 4. mars behandlet plan- og næringsutvalget planprogrammet og prosessplanen som er lagt for kommuneplanens samfunnsdel for 2014-2025.

forside samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltninga av arealresurssene. Kommuneplanen består av kommuneplanens samfunnsdel med en handlingsdel og kommuneplanens arealdel.

Web levert av CustomPublish AS