Kontakt

Næring:
Næringsjef Kjell Furu
Tlf. 908 34 160

Jordbruk:
Jordbruksleder Ellen Espnes,
tlf 906 57 310
Fagkonsulent Ketil Lyster,
tlf 465 02 148
Fagkonsulent Mette Anfeltmo,
tlf 465 02 149

Skogbruk:
Skogbruksleder Frode Herje Løwø,
tlf 416 69 735
Skogmester Asle Lifjell,
tlf 465 02 146

Web levert av CustomPublish AS