Koordinerende enhet Målselv kommune

Målselv kommune har en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringtjenester (Jmfr Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-3)

Koordinerende enhet består av enhetsledere fra:

  • Pleie og omsorgsenheten                                      
  • Familieenheten
  • Bo- og oppfølgingsenheten
Koordinerende enhet

Formål for koordinerende enhet:

Bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.

Være mottaker og behandlende instans av søknader om støttekontakt, omsorgsstønad, individuell plan og oppnevning av koordinator.

Søknad sendes til:

Målselv kommune v/Koordinerende enhet
Mellombygdveien 216
9321 MOEN

Tlf.nr: 778 37700
 

Informasjon om individuell plan     
Informasjon om støttekontakt
Informasjon om omsorgsstønad

Søknad om støttekontakt, omsorgsstønad og/eller individuell plan

(Siden er under oppdatering)

Web levert av CustomPublish AS