Kulturskolen i Målselv

Nyhet vår 2018:

For å søke plass i kulturskolen eller bekrefte plassen du allerede har må du registrere deg gjennom vår nye digitale portal.

Gå inn på:  https://utvikling.kulbas.no

 

Kulturskolen i Målselv er organisert innenfor enheten Kultur og idrett. Kulturskolen er en aktiv kulturinstitusjon i Målselv. Kulturskolen gir tilbud innen musikk, visuell kunst, teater, mat og arrangør gjennom opplæring.

Kulturskolen.jpg

 

Har du lyst til å……

 

 

  • lære å spille et instrument?
  • synge?
  • lage animasjonsfilm?
  • tegne og male?
  • spille teater?
  • lage mat?

Kulturskolen i Målselv vil gjennom arbeid med kulturfagene gi elevene:

  • opplæring og utfoldelse
  • glede og opplevelse
  • kunnskap og utfordringer

slik at de blir bedre rustet til å ta ansvar for eget liv både personlig og i fellesskap med andre.

Hvem kan søke?

Kulturskolen i Målselv tar opp både barn og voksne som elever.

Søknadsfrist

Hovedfrist 10. mai hvert år. Søknadsfrist for skoleåret 2018/19 er 8. juni (unntak). Søknader som kommer inn etter fristen settes på venteliste hvis det ikke er ledig plass. Søking skjer digitalt via webportal. Adresse blir lagt ut fra 25. mai vår 2018.

Hovedopptak

er i juni-august. Ved ledig plass skjer tildeling fortløpende i løpet av året.

Oppsigelse

Elevplass i kulturskolen skal sies opp skriftlig innen 1. desember og 10. mai for påfølgende semester.

Betaling

Elevavgifta er kr 3100,- pr skoleår. Kommunen sender ut faktura på kr 1550,- to ganger pr skoleår.

Personalet i Kulturskolen i Målselv

Enhetsleder Asbjørg Utby   
Mobilnr: 90207 827

Inspektør Monica Karlstad (Ung Arrangør, teater, MOT)
Mobilnr:  97516 123

Lærer Mariann Torset (piano, blokkfløyte)   
Mobilnr: 90594 969

Lærer Linn Eirin Nordheim (vokal/sang, musikal)  
Mobilnr: 95962 397

Lærer Marit Fossen   (Den kulturelle skolesekken (DKS), animasjon)
Mobilnr: 95802 300

Lærer Ida Minkstuen (visuell kunst, musikal, kulturverksted, kul mat)
Mobilnr. 91188 960

Lærer Svein Erik Pedersen (Slagverk/perkusjon)

Mobilnr: 94195074

Lærer Magnus Westgård (gitar/bass m.m.)

Mobilnr: 96233276

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS