Kystplan II Midt- og Sør-Troms - vedtatt planprogram

Planprogrammet for Kystplan II midt- og Sør-Troms ble vedtatt 25.06.2018.

Planområde kystsoneplan

Planarbeidet omfatter 13 kommuner. Alle dokumenter i saken finnes på Sør-Troms regionråd sine hjemmesider: http://strr.no/prosjekter/kystplan/

Web levert av CustomPublish AS