Turner

Oversikt over lag og foreninger

Målselv kommune ønsker å ha en oppdatert oversikt over kommunens lag og foreninger, men vi trenger din hjelp til å holde denne oppdatert.

For å holde oversikten er vi avhengige av å få inn meldinger ved endinger i kontaktinformasjon samt ved opphør og oppstart av aktiviteter/ lag.

turn

Oversikt lag og foreninger

Frivillig sektor i Målselv utgjør i omfang ca 200 årsverk. Her følger en oversikt over lag og foreninger

Web levert av CustomPublish AS