Fastlegeordningen

Alle innbyggere har krav på en fastlege. Fastlegen har ansvaret for legetilbudet til de innbyggerne han eller hun har på sin liste.

Fastlegeordningen gir deg rett til en allmennpraktiserende lege som din faste lege. Formålet med fastlegeordningen er å gi befolkningen trygghet, kvalitet og god tilgjengelighet i den allmenne legetjenesten. Fastlegeordningen ble innført 1.juni 2001.

Her får du oversikt over fastlegene i Målselv og legekontorene.

Du kan bytte fastlege ved å gå inn på nettstedet Min Fastlege (krever innlogging).

Slikt bytte kan også skje ved å ringe tlf. 810 59 500.

Du kan også finne mer informasjon om fastlegeordningen hos Helfo.

Web levert av CustomPublish AS