Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i. Ytterligere informasjon om listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet er nå tilgjengelig på valg.no. 

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars 2019 kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Det er ikke nok at det kun er postlagt. I 2019 faller 31. mars på en søndag. I henhold til valgloven § 15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag. Det innebærer at listeforslag må være innlevert til kommunen eller fylkeskommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00.

Krav til listeforslag

Regler for valg finnes i valgloven og valgforskriften.

 

 

Web levert av CustomPublish AS