Målselvmodellen - småhus

Målselv kommune har gjennomført det kompetansehevende prosjektet «Målselvmodellen – småhus» i samarbeid med Bardufoss videregående skole og BGM arkitekter. Rapporten er nå publisert på husbankens hjemmeside:

http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Malselvmodellen%20-%20smahus.pdf

Målselvmodellen - småhus
Web levert av CustomPublish AS