Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 25
22
26
31
23
18
15
Eiendomsskatt - takstnemnd
Eldrerådet 8
8
5
4
8
Formannskapet 25
8
22
15
26
31
9
14
29
30
18
15
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 7
4
6
6
3
7
Kommunestyret 8
13
15
10
14
20
1
6
Kontrollutvalget 7
14
7
19
17
5
Motorferdselsnemnda 10
14
14
4
9
12
7
Plan- og næringsutvalget 17
16
13
4
30
29
3
21
Sakkyndig klagenemnd - Eiendomsskatt
Valgstyret 26
Viltnemnda 16
11
8
31
16
Web levert av CustomPublish AS