Mulighet i Målselv

Nyetablert næringsforening

Hege2

Om Næringsforeningen «Mulighet i Målselv».

Foreningens formål er å bidra til å fremme muligheter for næringsdrift og næringsutvikling i Målselv kommune. Gjennom å skape aktivitet, koordinere markedsføring, utvikle samarbeid og samhold skal den ivareta handels- og næringsinteresser i hele Målselv kommune.

Foreningen skal være talerør og høringsinstans ovenfor offentlige myndigheter, og et naturlig bindeledd mellom næringsliv og Målselv kommune. Foreningen er politisk uavhengig. Med sitt arbeid skal foreningen bidra til å gjøre Målselv kommune attraktiv og trivelig både som bosted og næringsarena.

Næringsforeningen vil arbeide aktivt sammen med aktivitetsgrupper, som etableres/er etablert på Bardufoss, Andslimoen, Olsborg, Heggelia, Rustadhøgda, Olsborg og Øverbygd. Foreningen vil også samarbeide om aktiviteter med forsvaret, Målselv Næringshage, Idretten i Målselv, Statens vegvesen etc.
Som medlem kan opptas bedrifter, virksomheter og eiere med næringsvirksomhet i Målselv kommune, og som gir sin tilslutning til foreningens formål.

Hvert medlem har en stemme pr. medlemskap i årsmøtet.

Medlemskontingent

Medlemskontingent beregnes på grunnlag av antall årsverk, etter følgende modell.

  1. 1-5 årsverk kr. 600,- pr. år.
  2. 6 og flere årsverk kr. 1200,- pr. år.

Meld din virksomhet nå inn i foreningen!

Foreningens adresse:
Mulighet i Målselv
Pb 1233
9326 Bardufoss
Org.nr. 915 083 722
konto.nr. 4776.18.74388

Medlemskapet løper frem til det blir sagt opp av en av partene.

Næringsforeningen vil avholde medlemsmøter i kommunen hvor saker kan tas opp drøftes, og eventuelt tas videre i regi av foreningen. Det enkelt medlem kan selvfølgelig til enhver tid ta opp saker direkte, som har næringsmessig betydning.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer vedr. forannevnte og/eller generelle forhold tilknyttet næringsutvikling i Målselv, nøl ikke med å kontakte daglig leder av foreningen, Hege Eriksen på telefon 908 869 63, e-post aembla@online.no eller foreningens styreleder Knut Wilhelmsen telefon 901 806 96, e-post knut.wilhelmsen@bernerconsult.no

Aktuelt:

Tirsdag den 7.april kl 18 ønsker næringsforeninga Mulighet i Målselv å invitere til Informasjonsmøte for medlemmer og mulige medlemmer i Torgsentret Bardufoss. Dette møtet er for bedriftene som er tilknyttet "område sentrum", dvs fra Fagerlidal Gartneri t.o.m Rustadhøgda. Næringsforeningen vil ha egne møter for "områdene" Olsborg, Andslimoen, Heggelia og Øverbygd.

9. april arrangerer Mulighet i Målselv og Lians Caravan ved Hege Lian en event hvor man ønsker å bli kjent med bedriftsledere i Målselv. Mulighet i Målselv inviterer til Workshop med en meget dyktig foredragsholder, Sissel Sem Stoltenberg, opprinnelig fra Sørreisa. .
Mål: presentere egen bedrift, bli kjent med andre ledere, tenke samarbeid, skape en "vi-følelse", tilhørighet til Mulighet i Målselv på tvers av at man er spredt over mange områder.
Påmelding skjer på e-post til aembla@online.no 
Pris pr pers kr 400,- inkl.lunsj. Først til mølla-prinsippet gjelder!
Møtested: Lians Caravan
Dato: torsdag 9.april fra kl 12.30 til kl 16.
Max antall deltakere: 20 personer
 

Web levert av CustomPublish AS