Navneforslag ønskes!

Andslimoen og Øvre Moen Miljøarbeidertjeneste slås sammen til èn tjeneste når nytt bygg («Bolig med tjenestetilknytning») står ferdig på Øverli høst/vinter 2019. I den forbindelse ønskes forslag til nytt navn på boligen som skal romme tilsammen 18 leiligheter til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Navneforslag ønskes

Vi ønsker oss innspill til navn som gir gode assosiasjoner om både hjemfølelse og arbeidsplass, og som gjerne inneholder lokale stedsnavn.

Innspill/forslag kan sendes til:
Enhetsleder for Bo- og oppfølgingsenheten maichen.jensen@malselv.kommune.no

(innen 10.september 2018)

Web levert av CustomPublish AS