Offentlig ettersyn av eiendomsskattetakster i Målselv kommune 2018

Eiendomsskattetakstlistene for 2018 legges ut til offentlig ettersyn i foajeen på kommunehuset og på kommunens hjemmesider i 3 uker.

hus med penger på tak

Den alminnelige eiendomsskattetaksten for 2018 er 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 11 første ledd. Differensiert skattesats for boligdelen på eiendommer med selvstendig boligdel, med tilhørende tomt for 2018 er 5 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.

Eier kan klage på taksten og utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 12.april 2018.

Metode og grunnlag for beregning av eiendomsskatt, informasjon om klagebehandling finnes også på kommunens hjemmeside: http://www.malselv.kommune.no/ – skatter og avgifter – eiendomsskatt.

Klagen sendes til:

Post:         Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen

E-post:      eiendomsskatt@malselv.kommune.no

” Eiendomsskattekontoret ”

Web levert av CustomPublish AS