Offisiell åpning av ny fløy på Bardufosstun

Ordfører Nils Ole Foshaug overrakte blomster til styreleder Jan Hugo Sørensen i Bardufosstun AS,  i forbindelse med offisiell åpning av ny romfløy på «tunet».

Ordføreren fremholdt viktigheten av «Tunet» som sted for ungdom som vil utvikle egne ferdigheter innen idretten, og de mulighetene som ligger i å være sammen med andre med felles interesser på et sted som Bardufosstun.

Mange vil  få glede av den nye romkapasiteten som nå er fullført og åpnet for publikum.

Åpning av ny romfløy på Bardufosstun
Web levert av CustomPublish AS