Olsborg skole

Olsborg skole er en 1.-7.skole. Inneværende skoleår har vi 112 elever og 22 ansatte som jobber her.

Skolen vil skoleåret 2018/2019 huse ei avdeling fra Olsborg barnehage.

Skolen har en veldrevet SFO i egne lokaler.

 

Olsborg sk 2_420x315

Skolen har de siste årene hatt fokus på arbeidet med vurdering for læring, grunnleggende ferdigheter og det psykososiale miljøet til elevene. I år har vi ekstra fokus på lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag.

Elevrådet på skolen er en viktig ressurs som bidrar i forhold til elevenes skolemiljø, det samme gjelder for skolens FAU.

Alle klasserom har interaktive tavler som flittig blir brukt i undervisningen.

I 2012 ble det i regi av Målselv IL bygget en kunstgressbane i umiddelbar nærhet til skolen. Skolen hadde 50 års jubileum skoleåret 2013/2014.

Du finner oss her:
Web levert av CustomPublish AS