Vern for eldre

Vold mot eldre

Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Overgrepene kan ha mange former, men som regel er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter.

Omsorg

Målselv skal være en kommune som er preget av trygghet, livsutfoldelse og gode levekår som fremmer folkehelsen. Som innbygger skal du ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Web levert av CustomPublish AS