Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Barn i fjæra

PPT har et fagstyre som driftstyre. Fagstyret består av skole- eller oppvekstsjefene i eierkommunene, en representant for fylkeskommunen og en representant for de tilsatte ved PPT. Leder for fagstyret er Leif Erik Mikkelsen, Kommunalsjef i Bardu kommune. Målselv kommune er vertskommune for tjenesten.

Foreldre kan ta direkte kontakt med oss. Også personer over 15 år kan ta direkte kontakt med PPT. Vi skal gi tilbakemelding på tilmelding til oss innen tre uker.

Hver kommune og fylkeskommune skal ha ei pedgogsk-psykologisk tjeneste, (j.fr.§5-6 i opplæringsloven).  PPT gir råd innenfor flere områder. Alle som ønsker det,( foresatte, elever, lærere, barnehagepersonell, helsetjenesen osv.) har rett til hjelp fra PP-tjenesten. En kan kontakte PPT direkte eller gjennom tilsatte ved den barnehagen eller skolen som barnet hører til.

Fra hjemmesiden vår kan du laste ned tilmeldingskjemaer og lese annen nyttig informasjon.  Her vil du også finne en oversikt over alle ansatte med telefonnr. og e-post adresser.

Du finner oss her:

Web levert av CustomPublish AS