Bilde av Målselvdalen

Kommunal planstrategi 2016-2019; høring

Kommunestyret vedtok 22.6.16 i sak 66/2016 å senda forslag til kommunal planstrategi 2016-2019 på høring:

UPN

Utviklingsplan Næring 2016-2019

Utviklingsplan Næring skal gi føringer for hvordan kommune og næringsliv skal samhandle for å utvikle et levedyktig og sterkt næringsliv i Målselv. Utviklingsplan næring har langsiktige mål og strategier for det næringspolitiske arbeidet i kommunen og består av en strategisk del og en handlingsplan.

God planlegging

Planarbeid i kommunen

Alle planer har relasjon til andre planer og kommuneplanen er gjerne starten til det meste.  Prosessene ved utforming og rullering av kommuneplanen, kommunedelplaner og regulerings-/utbyggings-planer er bestemt i plan- og bygningsloven.  Prosessen skal sikre at innbyggerne og andre skal ha mulighet til å sette seg inn i hva som skjer og gi mulighet til å komme med innspill eller gi uttalelse til planforslagene.

 

Web levert av CustomPublish AS