Avfallskontainer

Avfallsordningen for hytte- og fritidsboliger i Målselv

Tidligere annonserte Hyttesekk-løsning blir nå innført for abonnenter med renovasjonsgebyr for hytte- og fritidsbolig.

Brosjyre Senja avfall

Ny Sorteringsordning for husholdningsavfall fra 01.01.2015

I forbindelse med omleggingen av innsamlingsordningene for avfall har Senja Avfall laget en brosjyre til abonnentene.

Denne vil bli sendt ut til alle husstandene sammen med tømmekalender for 2015.

Renovasjon

Renovasjonsordningen

Målselv kommune er medeier i Senja Avfall som er et interkommunalt selskap for innsamling og behandling av avfall fra både husholdninger og næringsvirksomhet.

Web levert av CustomPublish AS