Søknad om dispensasjon fra krav til fortau i Kapellveien

Forsvarsbygg søkte 17.3.17 om dispensasjon fra kravet om opphøyd fortau i Kapellveien. Søknaden ligger ute på høring til 18.5.17.

Kapellveien

Plan- og næringsutvalget la i møte 4.4.17 søknaden ut på høring.

Krav om opphøyd fortau er en del av Områdeplan Bardufoss leir og Bardufoss flystasjon, planident 19242011001. Høringsfristen er satt til 18.5.17.

Høringsdokumentene finnes under fanen Aktuelle dokumenter i høyre marg.

Høringssvar sendes Målselv kommune: postmottak@malselv.kommune.no eller Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen.

Kommunens kontaktperson er May Britt Fredheim som kan kontaktes på maybritt.fredheim@malselv.kommune.no eller 467 41 922.

Web levert av CustomPublish AS