St.nr. 11-12/19 Sykepleiere og helsefagarbeidere

Målselv syke- og aldersheim

Er du faglig dyktig, imøtekommende og skapende og ønsker en meningsfull jobb? Vi har akkurat nå spennende sykepleier- og helsefagarbeiderstillinger ledig!

PRO Nedre:
SYKEPLEIERE OG HELSEFAGARBEIDERE

St.nr. 11/19: sykepleiere i ulike stillinger
St.nr. 12/19: helsefagarbeidere i ulike stillinger

PRO Nedre består av Målselv syke- og aldersheim (avd. A og C), åpen omsorg og Målselvtunet (demensavd.) I 2020 flytter Målselv syke- og aldersheim over i helt nytt bygg, noe vi gleder oss veldig til, og som vil være en spennende prosess å ta del i for de ansatte.

Vi har ledige stillinger på alle avdelinger både som sykepleier og helsefagarbeider. Stillingene er faste eller vikariater fra 100% og nedover.

Krav til søker: Off. godkjenning som sykepleier/ helsefagarbeider. Andre søkere med relevant utdannelse kan komme i betraktning til helsefagarbeiderstillingene. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som bl.a. samarbeidsevne, gode kommunikasjonsferdigheter, fleksibilitet, og initiativ. Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Søkere med annet morsmål enn norsk må dokumentere bestått norskprøve B2. Førerkort klasse B er et krav for stillinger i åpen omsorg.

Tilsettingsvilkår: Vanlige kommunale tilsettingsvilkår og 6 mnd. prøvetid i faste stillinger.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til enhetsleder PRO Nedre Lena Kvernvold, tlf. 413 62 741, avdelingsleder åpen omsorg Trine Lise Westgård, tlf. 922 72 962, avdelingsleder avd. A Kristine Holmgard, tlf. 922 72 969, avdelingsleder avd. C Solveig Nilsen, tlf. 922 72 970, avdelingsleder Målselvtunet Vigdis Løvheim, tlf. 922 72 973.

Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
De som omfattes av tuberkuloseforskriftens § 3-1 jfr. § 3-2 må levere helseattest av ny dato før tiltredelse.

Søkere som innkalles til intervju/vurderes tilsatt må medbringe bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknaden sendes elektronisk. Søk stilling her eller se Målselv kommunes hjemmesider www.malselv.kommune.no.

Søknadsfrist: 24.03.2019

Web levert av CustomPublish AS