St.nr. 18/19 Lærere ved Bardufoss ungdomsskole

(Lærer/ miljøterapeut/ vernepleier)

Bardufoss Ungdomskole

Bardufoss ungdomsskole:
LÆRER / MILJØTERAPEUT / VERNEPLEIER
(lærer/ spesialpedagog og evt miljøterapeut / vernepleier)
St.nr. 18/19

Bardufoss ungdomsskole er den største ungdomsskolen i Målselv kommune med ca. 200 elever. Skolen ligger i et naturskjønt område nært Bardufoss videregående, idrettsanlegg og Polarbadet på Rustahøgda. Skolen har elever som kommer fra institusjonen Stendi.

I skolen vår skal det være plass for alle.  Vi søker etter voksne som sammen med foreldre og elever medvirker til et læringsmiljø som fremmer trivsel, trygghet og læring gjennom gode relasjoner. 
Skolen og kommunens satsingsområde er med hovedfokus på realfag kombinert med IKT og IBS (inkluderende barnehage og skolemiljø)
Det er innført skole-PC til alle ungdomsskoleeleverne og vi er brukere av Office365 og Zokrates. 
Kommunen og skolen er en del av MOT, og vår viktigste målsetting er å skape robust ungdom som er i stand til å ta vare på seg selv og sine medmennesker til det beste for framtida. 
Til dette trenger vi robuste voksne som stoler på seg selv og som har overskudd og pågangsmot til å ivareta faglig og sosial utvikling for alle våre elever.

Målselv kommune har valgt å fokusere på at ansatte skal være dyktige, imøtekommende og skapende. Generelt søker vi etter lærere med god faglig kompetanse, gode evner til samarbeid og vilje til initiativ og utviklingsarbeid. Vi forutsetter at søker kjenner til og kan bruke IKT som verktøy.

Fra 01.08.2019 kan det bli flere ledige lærerstillinger ved Bardufoss ungdomsskole, fast og vikariat.

Kompetansebehov: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, KUH, spesialpedagogikk, (her vurderes også vernepleier/miljøterapeut), tysk, kroppsøving, tegnspråk.

Vi ønsker tydelige voksne som er gode rollemodeller, som har pågangsmot, styrke til å motivere, inspirere og sette grenser. Vi trenger spesialpedagog/ vernepleier som har stort hjerte for elever som har hatt sin oppvekst under svært krevende forhold, og som i stor grad mangler sosiale ferdigheter og søker å teste ut grenser. Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden må inneholde:
Spesielle kompetanseområder.
Alle fagene som er gjennomført i utdanningen. Gjelder alle søkere.
Type stilling det søkes på der dette er aktuelt. Ønsker mtp heltid/ deltid.
Referanser.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. Originale vitnemål og attester skal da leveres for kopi. Menn oppfordres til å søke. Jfr. forskrift av 17.07.1998 likestillingsloven.

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår. 

Den som tilsettes må legge frem gyldig politiattest i hht opplæringslovens §10-9. Den som omfattes av tuberkuloselovens § 3-1 må levere helseattest av nyere dato.

Vi ønsker søknadene elektronisk: Søk stilling her
Informasjon om Målselv kommune finner du på vår hjemmeside www.malselv.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingen(e) kan fås ved henvendelse til enhetsleder/ rektor Solveig Aarbogh på tlf 414 48 848 eller mail rektor.bardufoss@malselvskolen.no

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for det i søknaden. Iht. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist: 24.03.2019.

Web levert av CustomPublish AS