St.nr. 19/19 Lærere ved Sameskolen i Troms

Sameskolen

Sameskolen i Troms:
LÆRERE
St.nr. 19/19

Sameskolen i Troms er en fådelt skole lokalisert i Målselv som gir opplæring på og i nordsamisk på grunnskolenivå. Skolen har 15-20 faste elever samt 10-15 eksterne elever som får opplæring i nordsamisk. Skolens arbeidsspråk er nordsamisk.

Målselv kommune har valgt å fokusere på at ansatte skal være dyktige, imøtekommende og skapende. Generelt søker vi etter lærere med god faglig kompetanse, gode evner til samarbeid og vilje til initiativ og utviklingsarbeid. Vi forutsetter at søker kjenner til og kan bruke IKT som verktøy.

Fra 01.08.2019 kan det bli flere ledige lærerstillinger ved Sameskolen, fast og vikariat.

Kompetansebehov: må kunne samisk og kunne gi opplæring i og på samisk i alle fag.
Fjernundervisning må påregnes.

Vi ønsker tydelige voksne som er gode rollemodeller, som har pågangsmot, styrke til å motivere, inspirere og sette grenser. Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden må inneholde:
Spesielle kompetanseområder.
Alle fagene som er gjennomført i utdanningen. Gjelder alle søkere.
Type stilling det søkes på der dette er aktuelt. Ønsker mtp heltid/ deltid.
Referanser.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. Originale vitnemål og attester skal da leveres for kopi. Menn oppfordres til å søke. Jfr. forskrift av 17.07.1998 likestillingsloven.

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår. 

Den som tilsettes må legge frem gyldig politiattest i hht opplæringslovens §10-9. Den som omfattes av tuberkuloselovens § 3-1 må levere helseattest av nyere dato.

 

Vi ønsker søknadene elektronisk: Søk stilling her
Informasjon om Målselv kommune finner du på vår hjemmeside www.malselv.kommune.no
Informasjon om Sameskolen finner du på www.sameskuvla.no

Nærmere opplysninger om stillingen(e) kan fås ved henvendelse til enhetsleder/ rektor Åse Merethe Triumf-Andersen ved Sameskolen i Troms tlf: 920 51 845, eller epost: ase.triumf@sameskuvla.no.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for det i søknaden. Iht. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist: 24.03.2019

Web levert av CustomPublish AS