St.nr. 20/19 Barnehagelærere/Pedagogiske ledere

Barnehage

Verdens fineste stilling ledig!

Vi trenger pedagogiske ledere/ barnehagelærere v/barnehagene i Målselv

Målselv Kommune har 6 barnehager som ligger i naturskjønne omgivelser med kort vei til mark, elv og skog. Våre satsingsområder i barnehagene er å ivareta og fremme barns språklige og sosiale kompetanse.  Vi deltar også i den nasjonale satsingen "realfag i barnahage" og "inkluderende barnehage og skolemiljø" i samarbeid med skolene.Vi har høyt fokus på tidlig innsats. Våre barnehager skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning, der alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Som ansatt i Målselv Kommune samarbeider vi for å oppnå dyktige, skapende og imøtekommende medarbeidere.

Fra oppstart av nytt barnehageår 12.08.19 har vi sannsynligvis ledige stillinger som pedagogisk leder og barnehagelærer i alle barnehagene i Målselv.

 I tillegg harr vi ledig vikariat ved Bjørkeng oppvekstsenter  som barnehagelærer i perioden 08.04. tom 11.08.19

 • Heggelia/Noraførr
 • Andslimoen
 • Olsborg
 • Karlstad oppveksenter
 • Mellembygd kultur- og oppvekstsenter
 • Bjørkeng oppvekstsenter

Det søkes etter personer med barnehagelærerutdanning. Praksis fra barnehage som barnehagelærer eller pedagogisk leder er ønskelig for alle stillingene.

Vi søker personer som:

 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Tar initiativ og viser engasjement
 • Har glød og tilstedeværelse, og evner å yte det lille ekstra
 • Er utadvendt og positiv
 • Er nytenkende, endringsvilling, reflektert og løsningsfokusert
 • Har evne til å planlegge og jobbe selvstendig, samt å veilede sine medarbeidere
 • Er stabil arbeidskraft som bidrar til et trygt og forutsigbart tilbud for barna

Vi kan tilby:

 • Et utviklende, lærende og spennende arbeidsmiljø
 • Kompetanseheving i å jobbe med realfag og et inkluderende barnahega og skolemiljø
 • Strategi for å bli en bevisst språkarbeider
 • Dyktige medarbeidere
 • 6 planleggingsdager i året
 • God pensjonsforsikring

Det er viktig at man gjennom samarbeid og veiledning kan bidra til å realisere barnehagens målsettinger, og bidra til et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn og ansatte. Alle ansatte har et medansvar for driften i barnehagen. Søkerne må vise ansvar for egen helse og personlig faglig utvikling.

Intervju vil bli brukt på alle stillinger.
Menn oppfordres til å søke.
Lønn i hht. tariffavtale.

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår, med god pensjonsforsikring der arbeidstaker trekkes 2 % og arbeidsgiver betaler 16 %. Ev. interne søkere med fortrinnsrett vil bli vurdert først.  Det gjelder en prøvetid på 6 måneder.
Søkere må før tiltredelse i barnehage legge frem gyldig politiattest ihht barnehagelovens § 19. De som omfattes av forskrift om tuberkulose § 3-1 må levere helseattest av ny dato.  Informasjon om Målselv Kommune ligger på www.malselv.kommune.no

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til den enkelte barnehage, eller personalkonsulenttlf. 46502130.

Søknadsfrist: 24.03.2019
Søknaden sendes elektronisk. Søk stilling her

Prioriter i søknaden den/de  barnehagene du søker på.
Dokumentasjon av utdanning og arbeidsforhold tas med på event. intervju.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet.  Det må i så fall gis en begrunnelse for det i søknaden.  Ihht offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten

Web levert av CustomPublish AS