St.nr. 21/19 Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter Bjørkeng og Mellembygd oppvekstsenter

Vi har ledig stilling ved barnehagene på Bjørkeng og i Mellembygd.

Barnehage
02.03.18 - 20.03.18

 

Vi trenger barne- og ungdomsarbeidere/assistenter v/barnehagene Bjørkeng og Mellembygd oppvekstsenter

Målselv Kommune har 6 barnehager som ligger i naturskjønne omgivelser med kort vei til mark, elv og skog. Våre satsingsområder i barnehagene er å ivareta og fremme barns språklige og sosiale kompetanse. Vi deltar også i den nasjonale satsingen "realfag i barnehage" og "innkluderende barnahege og skolemiljø". Dette er i samarbeid med skolene.  Vi har høyt fokus på tidlig innsats. Våre barnehager skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning, der alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Som ansatt i Målselv Kommune samarbeider vi for å oppnå dyktige, skapende og imøtekommende medarbeidere.

Fra oppstart av nytt barnehageår 12.8.19 vil vi kunne få ledige stillinger som assistent/ barne- og ungdomsarbeider i barnehageneBjørkeng og Mellembygd oppvekstsenter.

Det søkes etter personer med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere og/eller fagbrev og/eller praksis fra barnehage er ønskelig for alle stillingene.

Vi søker personer som:

 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Tar initiativ og viser engasjement
 • Har glød og tilstedeværelse, og evner å yte det lille ekstra
 • Er utadvendt og positiv
 • Er stabil arbeidskraft som bidrar til et trygt og forutsigbart tilbud for barna

Vi kan tilby:

 • Et utviklende, lærende og spennende arbeidsmiljø
 • Kompetanseheving i å jobbe med realfag
 • kompetanseheving på innkluderende barnhage- og skolemiljø
 • Strategi for å bli en bevisst språkarbeider
 • Dyktige medarbeidere
 • 6 planleggingsdager i året
 • God pensjonsforsikring

Det er viktig at man gjennom samarbeid og veiledning kan bidra til å realisere barnehagens målsettinger, og bidra til et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn og ansatte. Alle ansatte har et medansvar for driften i barnehagen. Søkerne må vise ansvar for egen helse og personlig faglig utvikling.

Intervju vil bli brukt på alle stillinger.
Menn oppfordres til å søke.
Lønn i hht. tariffavtale.

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår, med god pensjonsforsikring der arbeidstaker trekkes 2 % og arbeidsgiver betaler 16 %. Ev. interne søkere med fortrinnsrett vil bli vurdert først.  Det gjelder en prøvetid på 6 måneder.
Søkere må før tiltredelse i barnehage legge frem gyldig politiattest ihht barnehagelovens § 19. De som omfattes av forskrift om tuberkulose § 3-1 må levere helseattest av ny dato.  Informasjon om Målselv Kommune ligger på www.malselv.kommune.no

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til den enkelte barnehage, eller personalkonsulenttlf. 46502130.

Søknadsfrist: 24.03.2019
Søknaden sendes elektronisk. Søk stilling her

Prioriter i søknaden den/de  barnehagene du søker på.
Dokumentasjon av utdanning og arbeidsforhold tas med på event. intervju.  Referanser oppgis i søknaden.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet.  Det må i så fall gis en begrunnelse for det i søknaden.  Ihht offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten

Web levert av CustomPublish AS