Turløyper

Rustjenesten i Målselv trenger støttekontakter

Rustjenesten i Målselv trenger støttekontakter som kan jobbe 3-4 timer pr. uke på ettermiddager og enkelte helger.

støttekontakt

Støttekontakt

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse.

Web levert av CustomPublish AS